Vergroot je Leskracht!

Onderwijsvernieuwing door Leskracht staat voor kind- en doelgericht onderwijs in samenhang. Met een visie die gericht is op onderzoekend en thematisch leren vanuit de SLO leergebieden, bieden we kleurrijk onderwijs. Onze visie is vertaald in een toekomstgerichte aanpak met wereldoriëntatie en taal aan de basis. Daarbij bieden we digitale en tastbare leeromgevingen aan met veelzijdig bronnenmateriaal voor groep 1 t/m 8. Voor het zichtbaar maken van alle talenten maakt Meloo het onderwijs klaar voor de toekomst. Dit portfolio is de leer- en ontwikkelomgeving waar leerkracht, kind en ouder (samen)werken en communiceren.

ons AANBOD

Kleuterstof, de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox zijn de leeromgevingen van onze thematische W&T aanpak voor wereldoriëntatie en taal.
Meloo is een digitaal portfolio, werkomgeving en leerlingvolgsysteem in één; de oplossing voor het inzichtelijk maken van de brede talentontwikkeling.
De Skillsfactory is het inspiratie- en trainingscentrum voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Leskracht is het mooiste wat je kinderen kan geven binnen het onderwijs.
               
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Leskracht OP TWITTER