Vergroot je Leskracht!

Leskracht staat voor onderwijsvernieuwing in het primair onderwijs. Met een visie die gericht is op onderzoekend en projectmatig leren vanuit de SLO leergebieden, bieden we concrete oplossingen. Onze visie is vertaald in één digitale volg-, leer- en ontwikkelomgeving, twee digitale en tastbare leeromgevingen voor wereldoriëntatie en taal, activerende trainingen en diverse producten om vorm te geven aan toekomstgericht onderwijs.
De Regenboog Wereldkist en Spectrumbox zijn tastbare en digitale leeromgevingen voor de middenbouw en bovenbouw inclusief:
 • Thematische aanpak voor wereldoriëntatie en taal
 • Curriculumdekkende driejaren cyclus
 • Digitaal bronnenmateriaal
 • 7 stappen van onderzoekend en ontwerpend leren
 • Realisatie van wetenschap & technologie onderwijs (W&T)
Meloo is de hybride leeromgeving met een volledig geïntegreerd volgsysteem voor het primair onderwijs inclusief:
 • Portfolio / trotsmap
 • Procesgerichte leer- en ontwikkelomgeving
 • Takenplanner voor dag- en weektaken
 • Leerlingvolgsysteem
 • Meting sociaal-emotioneel welbevinden
 • Leerlijnenselectie gekoppeld aan rijk bronnenmateriaal
 • Zicht op brede talentontwikkeling
 • Gepersonaliseerd dashboard voor leerlingen
 • Projectmatig werken in samenhang
 • Absentie- en prevalentiesysteem
 • Rapport en Coachverslag
 • Gekoppeld aan BRON
De Skillsfactory is het trainings- en inspiratiecentrum voor toekomstgericht onderwijs met trainingen en workshops o.h.g.v.:
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Verplichtstelling W&T-onderwijs
 • Wereldoriëntatie in samenhang
 • Functioneel taalonderwijs
 • Effectief en coöperatief leren
 • Bewegend leren
 • Talentontwikkeling
 • Kleuters: onderzoekend spelen
 • Missie & visietrajecten
Leskracht is het mooiste wat je kinderen kan geven binnen het onderwijs.
               
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

LESKRACHT OP TWITTER

×

Winkelmand