Wereldoriëntatie – speelveld voor onderwijsvernieuwing

Wereldoriëntatie – speelveld voor onderwijsvernieuwing

Veranderende belangen maken onderwijsvernieuwing noodzakelijk en hebben impact op wereldoriëntatie.

Meer dan ooit tevoren is het onderwijs aan verandering onderhevig. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn sterk in beweging en vragen om een veranderde aanpak van de organisatie en methodes binnen het onderwijs. Met de Skillsfactory als inspiratie- en trainingscentrum voor het nieuwe leren, ontwikkelen we (maatwerk) trajecten en materialen voor vraaggericht onderwijs. Los van een specifiek onderwijsconcept is ons aanbod ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten over succesvol leren. Leskracht maakt onderwijsvernieuwing concreet door:

 • Uitdagende samenhangende projecten
 • Levensecht en betekenisvol leren
 • Onderzoeksvragen van kinderen
 • Coöperatief werken
 • Blended learning video’s
 • Digitale kennisbanken (samengesteld vanuit de theorie van de Meervoudige Intelligentie)
 • Portfoliofunctie met groepsdoelen en persoonlijke leerdoelen
 • 21st Century Skills
 • Gamification
 • Breinleren
 • Geïntegreerd systeem voor teambuilding en samenwerken
 • Doelgerichte aanpak
 • Wereldoriëntatie (Kerndoelen en TULE SLO)

C’est ne pas une pipe

De online leeromgevingen en materialen van Leskracht gaan verder dan een methode Wereldoriëntatie en/of Taal. Onze producten zijn een fysieke vertaling van een visie op toekomstgericht onderwijs waarbij verandering van het leerkrachtgedrag gewenst/noodzakelijk is. Vandaar dat onze leeromgevingen uitsluitend worden geïmplementeerd in combinatie met een leerkrachttraining. Waarom? Omdat het onderwijs de enige sector is die ieder jaar een verse klantenkring ontvangt. In deze tijd hebben we te maken met “native digitals”, de innovators van 2032!  Dit betekent dat het onderwijs continu afgestemd moet worden op een nieuwe generatie  die op een andere manier kennis opneemt. Als je het onderwijs niet afstemt op maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties, dan raak je leerlingen kwijt. Dan blijven ze onverschillig of keren ze zich zelfs van je af. Eigenlijk weten we allemaal dat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas. Met gebruik van digitale mogelijkheden en wetenschappelijke inzichten op het gebied van leervoorkeuren, kan het onderwijs van de toekomst beter aansluiten op de ontwikkeling van een grote diversiteit aan leerlingen. Leskracht heeft gereedschapskisten ontwikkeld om elke leerling maatwerk te leveren en wegwijs te maken in onze groeiende kennismaatschappij. Gepersonaliseerd leren heeft een positieve impact op de motivatie en stimuleert Talentontwikkeling.

Ben je geïnteresseerd hoe Leskracht onderwijsvernieuwing concretiseert? Kijk naar onze oplossingen in het menu bovenaan.

Comments are closed.