Vergroot je Leskracht!

 Leskracht faciliteert onderwijs in samenhang waarmee het lesaanbod efficiënter, aantrekkelijker en effectiever wordt. Wij bieden een werkwijze aan inclusief fysieke leermiddelen en digitale leeromgevingen met een thematische meerjarencyclus, een doorlopende woordenschataanpak met leesteksten en veelzijdig bronnenmateriaal voor groep 1 t/m 8. Voor het zichtbaar maken van alle talenten en de voortgang van kinderen maakt ons portfolio Meloo het onderwijs klaar voor de toekomst. Dit hybride portfolio en LVS-systeem is ook een leer- en ontwikkelomgeving waar leerkracht, kind en ouder (samen)werken en communiceren.

ons AANBOD

Kleuterstof, de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox zijn de leeromgevingen van onze thematische W&T aanpak voor wereldoriëntatie en taal.
Meloo is een digitaal portfolio, werkomgeving en leerlingvolgsysteem in één; de oplossing voor het inzichtelijk maken van de brede talentontwikkeling.
De Skillsfactory is het inspiratie- en trainingscentrum voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Als je zelf onderzoek hebt gedaan naar een onderwerp, blijft het je veel meer bij.

               
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Leskracht OP TWITTER

Als onze Tweets hieronder niet goed zichtbaar zijn, klik dan op deze link naar onze Twitter-pagina.