Disclaimer

Leskracht sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de Leskracht website(s), of met een tijdelijke onmogelijkheid de Leskracht website(s) te kunnen raadplegen. Leskracht is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Leskracht website(s) is verkregen.

Leskracht is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de websites van Leskracht wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de Leskracht websites.

Wijzigingen

Leskracht behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

Intellectuele eigendomsrechten

Leskracht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, merkenrechten en andere rechten voor van zijn website en de via zijn website te leveren producten. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leskracht de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de Leskracht website(s) mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.