Educatiecirkel

De educatiecirkel is een model voor de integrale aanpak waarbinnen onderzoekend en ontwerpend leren wordt benut om de nieuwsgierigheid op te wekken en kinderen te stimuleren tot actief en creatief leren. De integrale aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische visie, wat betekent dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van: 

  • Inhoud     Kerndoelenwereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO);
  • Persoonsvorming     Talentontwikkeling (Hoe verhoudt het kind zich tot de wereld?);
  • Socialisatie     Gedragsvorming en coöperatief leren;
  • Houding     Eigenaarschap: onderzoekend en ondernemend;
  • Digitale leer- en werkomgeving     Stimuleert ICT vaardigheden;
  • Metacognitie     Met aandacht voor leerstrategieën en toekomstgerichte vaardigheden.

Doorlopend leerproces in leren leren

De educatiecirkel geeft weer hoe leerlingen de leercirkel op de kleurvolgorde van de regenboog doorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.
7 stappen van onderzoeken leren met de Leskracht-cirkel

Holistische visie met eenvoudige tools

“Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld die in hoog tempo digitaliseert?” Onze visie is omgezet in een tastbaar instrument met een leerkrachtvriendelijk bedieningspaneel, als antwoord op deze veel gestelde onderwijsvraag. Twee ruim gevulde “gereedschapskisten” bieden maatwerk aan iedere leerling en zijn voorzien van tastbare tools inclusief een digitale leeromgeving met video-instructies, een portfolio en online bibliotheken gevuld met veelzijdig educatief materiaal gelinkt aan de TULE van de kerndoelen.