producten & Professionalisering

Leskracht biedt een breed palet aan trainingen en producten die zich richten op onderwijsinnovatie voor het primair onderwijs. Een deel is hieronder weergegeven. Daarnaast leveren wij losse producten en ondersteunende diensten waaronder maatwerk professionaliseringstrajecten, workshops en (klassen)consultancy. Neem gerust contact met ons op voor maatwerk en/of incompany trainingen.

Regenboog Wereldkist
& Spectrumbox

De integrale leeromgevingen bestaan uit tastbaar en online gereedschap. Het materiaal is per bouw aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van de leerlingen. Middels aansprekende stripfiguren worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren uitgerold. Op kleurvolgorde van de regenboog leggen de stripfiguren de functionele stappen van het werkproces uit. De integrale leeromgevingen zijn niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. 

Bij W&T-onderwijs zijn onderzoeken en ontwerpen de leidende activiteiten. Deze aanpak onderscheidt Leskracht van andere methoden!

Skillsfactory

De Skillsfactory is het inspiratie- en trainingscentrum voor het nieuwe leren in Noord Holland. Ons doel is om een vraaggericht aanbod aan te bieden en kennisdeling te stimuleren tussen onderwijsprofessionals die vanuit interesse en/of leerbehoefte willen professionaliseren en samenwerken aan toekomstgericht onderwijs.

MELOO

MIJN EIGEN LEER- EN ONTWIKKELOMGEVING 

Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. De kindgerichte digitale omgeving faciliteert alle functionaliteiten waarover een school, de leerkracht, het kind en de ouder moet kunnen beschikken om de brede talentontwikkeling zichtbaar te maken. Binnen Meloo is het eenvoudig om taken, thema’s, projecten en weekopdrachten te koppelen aan lesdoelen en inhoudsleerlijnen. Daarnaast worden de leerling prestaties en vorderingen op alle leergebeiden met één klik verwerkt in het portfolio en in het Leerling Volgsysteem (LVS). Dit geldt voor alle vakgebieden en leerdoelen die door SLO/Tule zijn beschreven.