21e eeuwse vaardigheden & executieve functies

Leer alles over lifetimeskills en handige digitale weetjes, zodat je voorbereid bent voor leerlingen van deze tijd.

1.250,00

Beschrijving

De zoekterm ‘’21 eeuwse vaardigheden’’ leidt op internet naar een groot aantal homepages van basisscholen. Toch blijkt uit onderzoek dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Logisch, want deze vaardigheden komen in reguliere methodes niet substantieel aan bod. Dit geldt met name voor creatief en probleemoplossend denken/handelen en digitale geletterdheid. De training “21e eeuwse vaardigheden & executieve functies” gaat hier praktische oplossingen bieden.

Al sinds de prehistorie is leren een resultaat van handelen en problemen oplossen. De term 21 eeuwse vaardigheden benadrukt dat de toenemende digitalisering en technologieën een onomkeerbaar effect hebben op leren. Het ondernemen van studievaardigheden leiden tot veranderingen in kennis, houdingen, vaardigheden en ervaringen. De noemer Lifetimeskills doet meer recht aan de geleidelijke ontwikkeling van de manier waarop we kennis en vaardigheden ontwikkelen en ons verhouden tot de wereld. Lifetimeskills zijn doelen voor vaardigheden die een kader scheppen voor een actueel onderwijsaanbod waarin vanzelfsprekend aandacht is voor vakspecifieke kennis en vaardigheden die in een leven lang leren van belang zijn.

Voor het concretiseren van een schooleigen invulling maken we gebruik van het SLO-kader van de 21e eeuwse vaardigheden. De SLO-doelen voor vaardigheden fungeren als kijkwijzers voor het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van leerlingen in 21e eeuwse vaardigheden. Aan de hand van door deelnemers ingebrachte lesactiviteiten, zetten we een conceptkader uit waarmee iedere leerkracht op eigen wijze werk kan maken van de 21e eeuwse vaardigheden. Met gebruik van de bijbehorende toolkit, waaronder een kaartspel, digitale lessen en kennisbanken, wordt het praktisch mogelijk om stapsgewijs aan de slag te gaan in de klas. Na afloop van de training “21e eeuwse vaardigheden” ontvangt iedere deelnemer de Lifetimeskills toolkit als gereedschap voor gebruik op school.

De bijeenkomst bestaat uit twee dagdelen:
Sessie I (3 uur)
Sessie II (3 uur)

Studiebelasting: 

  • Vakinhoudelijk: 2 uur
  • (Vak)didactisch: 2 uur
  • Pedagogisch: 1 uur
  • Brede professionele basis: 1 uur