Effectief en coöperatief leren

Hoe maak je een leeractiviteit effectiever met specifieke leerdoelen als uitgangspunt?

975,00

Wissen

Beschrijving

Ons onderwijs richt zich voor een groot deel op kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling binnen linguïstische en logisch-wiskundige vakken en activiteiten. Essentieel daarbij is om, los van een specifiek onderwijsconcept, rekening te houden met de manier waarop leerlingen het liefste leren. In deze workshop “Effectief en coöperatief leren” zetten we verschillende wetenschappelijke inzichten over het functioneren van de hersenen uiteen met als doel om de kwaliteit van het onderwijsaanbod te vergroten. Hoe stem je jouw leerkrachtgedrag af op de diverse leerstrategieën van leerlingen en welke factoren hebben een essentiële invloed op de mate waarop leerlingen effectief leren? Hoe maak je een leeractiviteit effectiever met specifieke leerdoelen als uitgangspunt?

Met gebruik van doelen zichtbaar maken, feedbackgesprekken en coöperatieve werkvormen werken leerlingen effectief op verschillende niveaus aan een leerdoel. Door het omdraaien, op andere wijze aan de orde laten komen en het selectief weglaten van een aantal lesonderdelen kan iedere les effectief en uitdagend worden gemaakt.

Aan het eind van de workshop “Effectief en coöperatief leren” heb je handvatten en ideeën om de lessen beter af te stemmen op het functioneren van het brein én de motivatie van je leerlingen.

Studiebelasting:

  • Vakinhoudelijk: 0,5 uur
  • (Vak)didactisch: 1 uur
  • Pedagogisch: 1 uur
  • Brede professionele basis: 1 uur