Healthy learning

In deze training doe je kennis en inspiratie op over het brein en de invloed van voeding en beweging.

1.275,00

Wissen

Beschrijving

De masterclass Healthy Learning is bedoeld voor scholen die een gunstige invloed willen uitoefenen op het leervermogen en het leef- en eetgedrag van kinderen. In deze training doe je kennis en inspiratie op over het brein en de invloed van voeding en beweging. Iedere deelnemer krijgt een werkmap mee naar huis met werkboekjes, lesvoorbeelden en materiaal over een structureel voedings- en beweegbeleid voor de groepen 1 t/m 8.

Sessie I

Breinleren – In deze module maken we gebruik van neurowetenschappelijke inzichten met als doel om de onderwijsactiveiten af te stemmen op de wijze waarop hersenen optimaal functioneren.

Centraal staan vragen als “Hoe zit het geheugen in elkaar en hoe beïnvloeden we het geheugen optimaal?” Met de heldere uitleg, duidelijke accenten en aansprekende voorbeelden wordt het uitdagender maken van onderwijsactiviteiten een vanzelfsprekende en uitvoerbare stap.

Sessie II

Voeding en schoolbeleid – De school speelt een belangrijke en waardevolle rol bij het ontwikkelen van een gezonde attitude ten opzichte van voeding. In deze workshop word je geïnspireerd hoe je een gezond uitvoeringsplan kunt realiseren en nakomen. Aan de hand van Best Practises onderzoeken we met elkaar verschillende mogelijkheden op dit gebied.

Tijdens deze middag gaan we ook ons brein voeden met gebruik van onze spieren. Je gaat ervaren dat je meer onthoudt als je minder lang aaneengesloten luistert of studeert. De uitleg, de praktische oefeningen en de materialen bieden handvatten om bewegend leren toe te passen in het klaslokaal, tijdens rekenen, spelling en andere educatieve activiteiten.

Je gaat naar huis met een actie- plan voedingseducatie en een lesaanbod voor in de groepen.

Andere suggesties…