Aanbieding!

Onderzoekend en ontwerpend leren

In deze werksessie gaan we aan de slag met het stimuleren van de onderzoekende en ondernemende houding van kinderen.

55,00875,00

Wissen

Beschrijving

Vanaf 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie (W&T)(onderzoekend en ontwerpend leren) aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. W&T is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden te (onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. Kinderen leren al doende het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich daarbij denkwijzen eigen te maken.

Hoe vergroot je de betrokkenheid van kinderen? Hoe leer je kinderen om samen naar informatie te zoeken? Hoe leer je kinderen verbanden te leggen en plan- matig te werken? Hoe kan je als leerkracht kinderen het beste uit zichzelf laten halen? Hoe maak je als leerkracht gebruik van meervoudige intelligenties? Hoe leer je kinderen zelf te experimenteren en werkstukken te ontwerpen?

Kortom: Hoe geef je invulling aan zoveel prioriteiten?

Leren leren, eigen– en groepsverantwoordelijkheid, organiseren, vaardigheden ontwikkelen, ervaring opdoen, samenwerken vanuit gedragsverwachting, meervoudige intelligenties, communiceren, eigenaarschap, kritisch denken, reflecteren en presenteren, zijn opgenomen in de projectmatige aanpak die direct gelinkt is aan de kerndoelen van wereldoriëntatie en taalvorming.

In deze werksessie gaan we aan de slag met het stimuleren van de onderzoekende en ondernemende houding van kinderen. Na de werksessie ben je in staat om de kerndoelen in samenhang te verbinden aan onderzoeksvragen van kinderen. Iedere onderwijs professional die geïnteresseerd is in meer aandacht voor talentontwikkeling, 21e eeuwse vaardigheden, samenwerken vanuit verschillen, inhoudsleerlijnen-eigenaarschap, onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren is van harte welkom.

Na de workshop krijgt je school tijdelijk gratis toegang tot de digitale kennisbank, de Biebbox, gesorteerd op tussenleerdoelen wereldoriëntatie.

Let op! Bij aangescherpte maatregelen digitaal
Indien nodig zetten we deze workshop om in een online training. De bijeenkomst vindt dan plaats op de gekozen datum via Google Meet van 14.30 tot 17.00 uur. Van tevoren ontvang je een mail met de deelnamelink en per post (schooladres) sturen we fysiek informatiemateriaal toe. Tijdens de bijeenkomst kun je dit gebruiken voor aantekeningen en achteraf als naslagwerk.

Studiebelasting: 

  • Vakinhoudelijk: 1 uur
  • (Vak)didactisch: 1 uur
  • Pedagogisch: 1 uur
  • Brede professionele basis: 0,5 uur