Online presentatie Meloo-portfolio

Tijdens de presentatie nemen we je mee in het portfolio-pakket van Meloo. De functionaliteiten worden uitgelegd en er is gelegenheid om vragen te stellen.

0,00

Wissen

Beschrijving

Meloo is het digitale portfolio van Leskracht en het staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. Deze kindgerichte omgeving faciliteert alle functionaliteiten waarover een school, de leerkracht, het kind en de ouder moet kunnen beschikken om de brede talentontwikkeling zichtbaar te maken. In de online presentatie “Meloo-portfolio” wordt duidelijk hoe de talentontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt.

Binnen Meloo hebben leerlingen een eigen leer- en ontwikkelomgeving waarin ze bouwen aan een portfolio en een rapport. Het portfolio wordt opgebouwd met trotsstukken, prestaties of ander bewijsmateriaal. Opdrachten, kind-initiatieven en toetsen worden gekoppeld aan de SLO doelen en gewaardeerd door de leerkracht, de ouder of een klasgenootje. De leerkracht zet in de persoonlijke werkomgeving opdrachten klaar, die automatisch worden gekoppeld aan bijpassend bronnenmateriaal. Hiermee beschikken de leerlingen ook thuis over diverse educatieve afbeeldingen, teksten, films, creatieve opdrachten en websites.

Meloo-portfolio
Heb je alleen behoefte aan het opbouwen van een portfolio? Dan is Meloo-Portfolio voldoende. Leerlingen krijgen een eigen werkomgeving binnen Meloo om alleen of in teamverband te kunnen werken aan werkstukken. Werkopdrachten kunnen worden uitgevoerd met behulp van de geïntegreerde Biebbox/ informatiebronnen.

Bekijk hier de Meloo-pakketten

Digitale presentatie Meloo-portolfio
Tijdens de presentatie nemen we je mee in het portfolio-pakket van Meloo. De functionaliteiten worden uitgelegd en er is gelegenheid om vragen te stellen. De online presentatie “Meloo-portfolio” vindt plaats via Google Meet op de gekozen datum (of datum naar keuze) van 14.30 – 16.00 uur. Na de presentatie krijg je toegang tot de demo-omgeving van Meloo.

Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor Google Meet via de mail.