Presentatie Leskracht-werkwijze en materialen

De manier van werken en de bijbehorende materialen worden gepresenteerd en er is gelegenheid om vragen te stellen en de materialen te bekijken.

0,00199,00

Beschrijving

Tijdens deze presentatie word je meegenomen in de 7 fases van onderzoekend leren (W&T-onderwijs) en hoe zich dat praktisch verhoudt binnen het onderwijsaanbod. De werkwijze, inclusief de bijbehorende materialen die deze middag worden gepresenteerd, wordt door heel Nederland als Best practices uitgerold onder de naam “Leskracht”. Tijdens de presentatie is volop gelegenheid om vragen te stellen en de materialen te bekijken.

Vanaf 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie (W&T) aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit klinkt nogal vreemd in onze onderwijsoren waar we ons voornamelijk richten op de basisontwikkeling. Onderwijs in Wetenschap en Technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de wereld.

Presentatie
Een presentatie is gericht op informatieoverdracht en duurt twee uur. Na de presentatie krijgt je school tijdelijk gratis toegang tot de digitale kennisbank, de Biebbox, gesorteerd op tussenleerdoelen wereldoriëntatie. Bekijk hier een heldere uitleg van de Biebbox.

Kosten
Deelname aan een digitaal geplande presentatie is gratis.

Inplannen presentatie op eigen school
Uiteraard komen wij langs op je school om de werkwijze en materialen aan het hele team te presenteren! Omdat je na de presentatie volledig zicht hebt op wat W&T-onderwijs voor jouw school inhoudt en we het digitale bronnenmateriaal voor jullie tijdelijk beschikbaar stellen, rekenen we hier kosten voor. Voor een presentatie op locatie brengen wij €199,- in rekening. Het inplannen van een digitale presentatie op een moment naar keuze kost €99,-. NOTE: bij aanschaf worden deze kosten in mindering gebracht!

>> Geef bij ‘notities’ minimaal twee data-opties op. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om de afspraak concreet te maken.