Presentatie Taalmodule: geen dag zonder taal!

De Taalmodule wordt gepresenteerd en er is gelegenheid om vragen te stellen en de materialen te bekijken.

0,00199,00

Beschrijving

Taal is overal: we kunnen geen dag zonder taal! Taalontwikkeling bij kinderen wordt bevorderd door een taalrijke omgeving met ruimte voor interactie, het vormen van gedachten, verbanden leggen en betekenis toekennen aan wat ze horen en lezen. Binnen de wereldoriëntatie thema’s kun je ervoor zorgen dat de kinderen in de praktijk brengen wat ze in de taal- en leeslessen hebben geleerd. Door het aanbrengen van samenhang in het onderwijsaanbod leren kinderen meer van wereldoriëntatie én van taal. De Taalmodule is ingericht om het taalonderwijs betekenisvol, minder beladen en kwalitatief goed inhoud te geven vanuit de kerndoelen Nederlands, met uitzondering van kerndoel 11 (spelling en zinsontleding). De werkwijze en gebruiksmaterialen zijn gereedschappen om effectieve taallessen en activiteiten mee te realiseren, waarbij taal een middel vormt en geen doel. Binnen de methodiek worden taaldoelen zoals woordenschat, teksten lezen/schrijven, informatie opzoeken en leergesprekken voeren, gekoppeld aan wereldoriëntatie. De werkwijze levert niet alleen tijdwinst op, de kinderen leren om nieuwe begrippen en vaardigheden op een functionele manier toe te passen en te oefenen. Met inzet van de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox komt de samenhang en de afstemming tussen de leergebieden geheel tot zijn recht.

Presentatie
Een presentatie is gericht op informatieoverdracht en duurt twee uur.

Kosten
Deelname aan een digitaal geplande presentatie is gratis.

Inplannen presentatie op eigen school
Uiteraard komen wij langs op je school om de Taalmodule aan het hele team te presenteren! Voor een presentatie op locatie brengen wij €199,- in rekening. Het inplannen van een digitale presentatie op een moment naar keuze kost €99,-. NOTE: bij aanschaf worden deze kosten in mindering gebracht!

>> Geef bij ‘notities’ minimaal twee data-opties op. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om de afspraak concreet te maken.