Regenboog Wereldkist-verdiepingsuurtje

Tijdens een Regenboog Wereldkist-verdiepingsuurtje zoemen we in op een specifieke fase. We gaan in op de focusdoelen van de fase en inspireren je met nieuwe ideeën en andere mogelijkheden. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen of om zelf ideeën te delen.

25,00

Beschrijving

De Leskracht-werkwijze vraagt om een veranderd leerkrachtgedrag. Dit vergt inoefening, maar ook herhaling van de 7 stappen van onderzoekend leren, aan de hand van theoretische informatie en praktische tips. Naast de gebruikelijke starttraining en de consultancy-uren, is het ook mogelijk om meer grip te krijgen op de 7 stappen van onderzoekend leren door het volgen van een verdiepingsuurtje via Google Meet.

Tijdens een Regenboog Wereldkist-verdiepingsuurtje zoemen we in op een specifieke fase. We gaan in op de focusdoelen van de fase en inspireren je met nieuwe ideeën en andere mogelijkheden. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen of om zelf ideeën te delen.

Je kunt kiezen uit de volgende verdiepingsuurtjes:

1. [Rode fase] Verkenner: Introductie aan de hand van voorwerpen
Wil je meer variatie en/of inspiratie bij het introduceren van een thema? We laten je zien hoe je op verschillende manieren het thema kan introduceren.

2. [Oranje fase] Vrager: Voorkennis activeren & woordenschatuitbreiding
Een woordspin is een krachtige manier om de voorkennis te activeren, maar er is meer! Tijdens dit verdiepingsuurtje gaan we in op de kenmerken van goed woordenschatonderwijs en hoe je dit neer kunt zetten tijdens het activeren en uitbreiden van de voorkennis. Aan de hand van praktische en uiteenlopende werkvormen laten we zien hoe je de thematische WAK-woordenschatlijsten kunt benutten zodat de kinderen meer opsteken van de leerstof.

3. [Gele fase] Schrijver: Onderzoeksvragen stellen
Onderzoeksvragen stellen blijkt één van de moeilijkste fasen om goed te begeleiden. Wanneer is een onderzoeksvraag ‘goed’? Gaat de vraag diep genoeg? Vinden de kinderen dan voldoende informatie of leren ze wel genoeg? Hoe zorg je ervoor dat de onderzoeksvraag bij de leerdoelen aansluit? Tijdens deze sessie geven we concrete handvatten en tips om te bepalen of een onderzoeksvraag onderzoekbaar is én hoe deze bruikbaar is voor alle kinderen in je klas.

4. [Groene fase] Wegwijzer: onderzoeksfase begeleiden
Het proces om tot een eindproduct te komen, is belangrijker dan het product zelf. Hoeveel tijd neem je voor deze fase? In hoeverre mag jij als leerkracht informatie geven? Laat je de kinderen zelfstandig op zoek gaan naar informatie? Waar vinden ze hun informatie en leren ze om verschillende bronnen met elkaar te vergelijken? Hoe gebruiken ze de Biebbox? Kijken ze filmpjes, lezen ze teksten, doen ze spelletjes? Wat doe jij als leerkracht als de kinderen bezig zijn? Wat doe je met kinderen die buiten de boot vallen/extra begeleiding of uitdaging nodig hebben? Tijdens deze sessie geven we structuur aan de groene fase.

5. [Blauwe fase] Regisseur: Coöperatief leren en samenwerken
Hoe begeleid je de kinderen tijdens het samenwerken? Wat geven de kinderen zelf aan over het samenwerken in de groepjes? Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en het effect dat dit op anderen heeft? Tijdens deze sessie geven we je concrete handvatten en laten we je verschillende manieren zien om de gedragsverwachtingen te integreren binnen je onderwijs.

6. & 7. [Paarse fase] Presentator & Spiegelaar: Presenteren en reflecteren
Ben jij tevreden over de eindwerkstukken die de kinderen maken? ‘Te weinig inhoud, te kort, véééél te lang, onsamenhangend en/of de feiten kloppen niet?’ Kunnen alle kinderen uit het groepje antwoord geven op de onderzoeksvraag? Als je tijdens de groene fase voldoende aandacht besteedt aan de kritische en onderzoekende houding van kinderen, kun je voorwaarden stellen en hierop specifiek reflecteren. In deze sessie laten we je zien hoe je met behulp van de Spotjes kunt zorgen voor verschillende eindwerkstukken, waaraan voorwaarden hangen. Ook gaan we in op het stellen van (persoonlijke) leerdoelen voor een volgend thema.

Extra informatie

Verdiepingsuurtje

1. Rode fase, 2. Oranje fase, 3. Gele fase, 4. Groene fase, 5. Blauwe fase, 6. & 7. Paarse fase

Datum

Dinsdag 26 september 2023, Dinsdag 3 oktober 2023, Donderdag 12 oktober 2023, Maandag 6 november 2023, Dinsdag 14 november 2023, Donderdag 23 november 2023, Maandag 29 januari 2024, Maandag 5 februari 2024, Donderdag 7 maart 2024, Maandag 18 maart 2024, Dinsdag 9 april 2024, Donderdag 18 april 2024