STARSbox

Een speldoos om kinderen sterk te maken in samenwerken.

85,00

Op voorraad

Beschrijving

De STARSbox bevat materialen voor het verbeteren van het samenwerken.

STARS staat voor Sterke Afspraken en Regels bij Samenwerken. De STARS bestaan uit vijf aandachtsgebieden die voorwaardelijk zijn voor het samenwerken. De vijf aandachtsgebieden staan uiteengezet op vijf A5 STARS kaarten. De aandachtsgebieden met bijbehorende streefdoelen (gedragsverwachtingen) geven de leerlingen inzicht in regels en afspraken op het gebied van communiceren en samenwerken. Elke gedragsverwachting omschrijft helder welk gedrag wenselijk is voor een positief effect op elkaar. In de STARSbox is per gedragsverwachting een A6 STARS kaartje bijgeleverd.

De STARSbox wordt door de leerkracht geïntroduceerd en uitgelegd. Met gebruik van het materiaal ontwikkelen leerlingen spelenderwijs essentiële gespreks-en samenwerkingsvaardigheden. De materialen en STARS werkvormen, inclusief het gebruik binnen de coöperatieve groepjes, helpen om dit proces zo goed mogelijk op gang te brengen en te bevorderen. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en de invloed hiervan op elkaar.

Doelgroep en doelstellingen

De STARSbox is gemaakt voor groep 3 t/m 6 van het basisonderwijs met als doel om:

  • leerlingen bewust te maken van gespreks- en samenwerkingsvaardigheden;
  • doelgericht te werken aan specifieke gedragsverwachtingen;
  • probleemoplossend vermogen te stimuleren;
  • leerlingen verder te helpen als de samenwerking niet lukt;
  • aan te leren welk gedrag constructief bijdraagt aan een positief groepsklimaat;
  • leerlingen te leren welk gedrag nodig is bij samenwerken aan een opdracht;
  • het bewust inoefenen van regels en afspraken die van belang zijn bij het samenwerken;
  • het stimuleren van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

Andere suggesties…