Woordenschat in samenhang met wereldoriëntatie

Deze werksessie heeft als doel om rijk woordenschatonderwijs te creëren waarin leerlingen van groep 1 t/m 8 diepe woordkennis ontwikkelen, woorden goed onthouden en zelf kunnen gebruiken.

975,00

Artikelnummer: 00301-04798 Categorie:

Beschrijving

De werksessie “Woordenschat in samenhang met wereldoriëntatie” gaat in op een samenhangend en uitdagend onderwijsaanbod dankzij het op zinvolle manier met elkaar verbinden van wereldoriëntatie en woordenschatonderwijs. Communiceren, teksten lezen, informatie opzoeken op internet of het bekijken van een leerzaam filmpje doen een beroep op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden van leerlingen. Kinderen met een zwakke tot beperkte woordenschat lopen het risico dat ze leerstof niet begrijpen omdat taal een obstakel vormt. Motivatie en een rijke woordenschat is cruciaal bij het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Bovendien laat onderzoek laat zien dat de woordenschat een voorspeller is voor begrijpend lezen. Reden genoeg om daar actief mee aan de slag te gaan.

In de workshop “Woordenschat in samenhang met wereldoriëntatie” bieden we handvatten aan om routinematig te werken aan woordenschatuitbreiding. We combineren de bekende viertakt van Verhalen met coöperatieve werkvormen en uitdagende spelletjes waarbij alle zintuigen worden geactiveerd. Omdat kennisontwikkeling en taalontwikkeling hand in hand gaan, besteden we aandacht aan een thematische opzet van woorden die verband hebben met elkaar. Het aanbrengen van samenhang door middel van vakoverstijgende activiteiten hoort daarbij.

Deze werksessie heeft als doel om rijk woordenschatonderwijs te creëren waarin leerlingen van groep 1 t/m 8 diepe woordkennis ontwikkelen, woorden goed onthouden en zelf kunnen gebruiken. Iedere deelnemer krijgt een naslagwerk mee naar huis met opbouwend stappenplan en praktische voorbeelden voor een praktische uitvoering in de klas.

Na de workshop krijgt je school tijdelijk gratis toegang tot de digitale kennisbank, de Biebbox, gesorteerd op tussenleerdoelen wereldoriëntatie.

Studiebelasting:

  • Vakinhoudelijk: 1 uur
  • (Vak)didactisch: 1 uur
  • Pedagogisch: 1 uur
  • Brede professionele basis: 30 minuten