Kerndoelenbewust onderwijs

In deze workshop duiken we in de inhoudelijke bedoeling van het onderwijs, namelijk het curriculum met kerndoelen en tussenleerdoelen. Want als je een helder beeld hebt van de leerstofdoelen over een langere periode, dan ontstaat er ruimte voor doelgericht onderwijs in een passende en betekenisvolle context.

55,00975,00

Beschrijving

Is er in jouw onderwijsaanbod ruimte voor spontane inbreng van kinderen? En wat doe je als een groot deel van de groep in de ban is van de brandweerauto’s die met zwaaiende sirenes voorbijrijden? Betekenisvol onderwijs motiveert omdat de kinderen het nut ervan inzien. Als je kerndoelbewust bent kun je zo’n moment aangrijpen om de kinderen te leren zoeken naar informatie. Met focusdoelen richting lezen, discussiëren of schrijven over een branduitbraak leren de kinderen écht meer dan bij een fictieve taalles uit het taalboek.

Meer samenhang aanbrengen tussen leergebieden geeft leren meer betekenis. Een voorwaarde daarvan is dat je bekend bent met het SLO-curriculum dat, per leergebied, is opgebouwd uit kerndoelen en tussenleerdoelen (TULE). En dat je weet hoe je met focusdoelen de aandacht richt op wat de kinderen écht gaan leren. Kerndoelbewust werken doe je samen met de kinderen. De focusdoelen worden zichtbaar geformuleerd en er worden afspraken gemaakt over de manier waarop de doelen behaald kunnen worden. Als leerkracht reik je lessen, werkvormen en informatiebronnen aan om de succesfactoren van het leerproces op gang te helpen.

Met kennis van de doelen maak je het onderwijsaanbod levensecht en tegelijkertijd passend bij de groep of individuele leerlingen. Het stelt je ook in staat om onderwerpen meer uit te diepen en lessenseries vorm te geven met inspirerende en activerende werkvormen. Door Kerndoelenbewust te werken krijg je meer zicht op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van je leerlingen. Methodische lessen kunnen als bron worden ingezet, mits ze tot het beoogde focusdoel leiden. Als dat niet het geval is, kun je ze met een gerust hart overslaan. Het curriculum is leidend, niet de methode! Dus neem die lastige taallessen en zinloze leesstrategie-opdrachten mee naar deze workshop. Dan leer je het belang inzien van kerndoelbewust werken en de paradoxale combinatie van eigenaarschap en de onderwijsdoelen.

Wat levert dit je op?

Na de workshop heb je zicht op de kerndoelen en tussenleerdoelen die bij jouw groep passen. Daardoor kun je meer samenhang aanbrengen in de het lesaanbod, met aandacht voor focusdoelen en vaardigheden die in alle leergebieden van belang zijn. Je weet methodelessen te gebruiken als bron in plaats van verplichte oefenstof. Als gevolg daarvan komt er een ontwikkeling op gang waarbij je samen met collega’s keuzes kunt gaan maken over de manier waarop het onderwijs (op maat) aangeboden wordt. Je wordt bewust gemaakt van de doorgaande lijn in het leerstofaanbod van groep 1 tot en met 8 en je wordt gestimuleerd om na te denken hoe dat effectiever gerealiseerd kan worden binnen jouw school.

Aanmelden?

Aanmelden kan tot één week voor de workshopdatum. Selecteer hierboven een trainingsmoment naar keuze. De tijden zijn van 14:30 – 17:00 uur.

Inplannen bijeenkomst op eigen school?
Dat kan! De workshop duurt 3,5 uur. Geef bij ‘notities’ (laatste stap in winkelmand) de gewenste datum door. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om de afspraak concreet te maken.