MELOO

Portfolio, werkomgeving en leerlingvolgsysteem in één

WAAROM

In een digitaal portfolio werkt elk kind op zijn/haar unieke manier aan leerervaringen, taken en doelen die door de leerkracht worden gekoppeld aan het curriculum. Werkstukken, toetsen en waarderingen komen bijeen in het dashboard en het rapport. Hiermee beschikt het kind, de leerkracht, de ouder en de school op ieder moment over een compleet beeld van de brede ontwikkeling, de leerbehoeftes en de sociaal emotionele beleving van de hoofdpersoon ‘de leerling’.

HOE

Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. Binnen het hybride systeem koppelt de leerkracht SLO leerdoelen aan taken, opdrachten, vrije aanpakkers, projecten en veelzijdig bronnenmateriaal. Iedere leerling bouwt een eigen portfolio op met trotsstukken en resultaten, die automatisch verzameld worden.
Met gebruik van een leerdoelenbutton, een themaplanner en de wereldoriëntatie meerjarencyclus is het ook mogelijk om onderwijsuitdagingen in samenhang te faciliteren en door leerlingen te laten verwerken.

WAT

De beste manier om kennis te maken met het meest uitgebreide portfolio, is het bijwonen van een gratis Meloo-presentatie online. 

Wat je daarvoor moet doen? Klik onder op de button om te kijken wanneer de presentatie voor jou goed uitkomt en reserveer direct jouw plek.

Meloo is een product van Leskracht en wij zijn te bereiken via: