MELOO

“Meloo brengt kind en talent tot bloei”

MIJN EIGEN LEER- EN ONTWIKKELOMGEVING

Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. De kindgerichte digitale omgeving faciliteert alle functionaliteiten waarover een school, de leerkracht, het kind en de ouder moet kunnen beschikken om de brede talentontwikkeling zichtbaar te maken. Binnen Meloo is het eenvoudig om taken, thema’s, projecten en weekopdrachten te koppelen aan lesdoelen en inhoudsleerlijnen. Daarnaast worden de leerlingprestaties en -vorderingen op alle leergebieden met één klik verwerkt in het portfolio en in het LeerlingVolgSysteem (LVS). Dit geldt voor alle vakgebieden en leerdoelen die door SLO/Tule zijn beschreven.

Meloo onderwijsvernieuwing

Meloo biedt de leerkracht veel; onder meer “het ontwikkelen van eigenaarschap van alle inhoudsleerlijnen van het curriculum” om van daaruit projectmatig onderwijs in samenhang te kunnen plannen, aan te bieden, bronnen te faciliteren, te registreren, enz. Op eenvoudige wijze kunnen thema’s en werkopdrachten in samenhang uitgezet en gewaardeerd worden. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van het ontwikkelingsproces en de talentontwikkeling van alle leerlingen. Zowel op groepsniveau als op kindniveau worden de inhoudsleerlijnen van alle vakgebieden gewaardeerd, zichtbaar gemaakt en verwerkt. Het systeem kan benut worden als vervanging van een volgsysteem, portfolio, trotsmap (de brede talentontwikkeling) en rapport. Tegelijkertijd zitten alle functionaliteiten erin die de andere volgsystemen en registratiesystemen afzonderlijk bijhouden. Zo biedt Meloo ook een integraal Leerling AdministratieSysteem (inclusief absentie en prevalentie) waarin dossiers veilig worden opgeslagen en bijgehouden.

Voor de leerling biedt Meloo een makkelijke en leuke manier om individueel of in teamverband projecten en weektaken te doen. Dossiers opbouwen is net zo vanzelfsprekend als “facebooken”: informatiebronnen zijn overzichtelijk ingeperkt dankzij filtering op de inhoudsleerlijnen van het project of de taak. De vorderingen en resultaten kunnen altijd met trots getoond worden in het opgebouwde portfolio dankzij de transparantie in waarderingen van prestaties. Hiermee krijgt de leerling meer regie op de eigen ontwikkeling.

MELOO in beeld

Uitleggen kan, maar misschien is zien beter.

functionaliteiten op een rij

Meloo bloem

projectmatig werken

Met behulp van een thematische driejaren cyclus selecteert de leerkracht wereldoriënterende doelen in combinatie met leerdoelen uit de overige leergebieden en toekomstgerichte vaardigheden (zie Projectmatig werken). Bijpassende groeps- of individuele activiteiten, inclusief de taakverdeling, worden in een gedeelde projectomgeving uitgewerkt, ingeleverd en/of gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem.

Taakregistratie

Binnen Meloo faciliteert de leerkracht klassikale en zelfstandige opdrachten voor (specifieke) leerlingen. Bij het selecteren van de gewenste leerdoelen verschijnt er een beschrijving van de bijbehorende tussenleerdoelen van de verschillende niveaus. De resultaten van de prestaties worden automatisch geregistreerd op groeps- of kindniveau.

Informatiebronnen

Projecten, lesactiviteiten en opdrachten worden binnen Meloo gekoppeld aan gewenste leerdoelen en leerlijnen van het curriculum. Tegelijkertijd worden de geselecteerde leerdoelen gekoppeld aan veelzijdige informatiebronnen die leerlingen, op niveau, kunnen raadplegen. De thematische kennisbanken ondersteunen de leerling bij het zelfstandig opzoeken van informatie op internet.

portfolio

Werkstukken en prestaties van leerlingen worden ingevuld/getoond en opgeslagen in een portfolio. Met trots kunnen leerlingen bijzonderheden, talenten en resultaten delen met anderen. De leerling kan altijd terugkijken op zijn/haar werk. De bijbehorende waarderingen kunnen eenvoudig worden teruggeleid naar het oorspronkelijke werkstuk. Zo ontstaat een chronologisch beeld van de brede ontwikkeling van de leerling.

sociaal-emotioneel welzijn

Welbie is onze tool voor het toetsen van het sociaal-emotioneel welzijn. Door gebruik te maken van Welbie krijgt de school een goed beeld van het gezamenlijke en individuele welbevinden van leerlingen. Volledig geïntegreerd in de voor leerlingen vertrouwde omgeving van Meloo, kunnen zelfs de jongere leerlingen de vragen zelf beantwoorden dankzij de voorleesfunctie en het gebruik van eenvoudige iconen. En dankzij Welbie kan de school voldoen aan de wettelijke eisen van de onderwijsinspectie.

leerlingvolgsysteem

Lesactiviteiten, taken, opdrachten en prestaties van leerlingen zijn eenvoudig te koppelen aan tussenleerdoelen (TULE/SLO). Meloo waardeert en synchroniseert de bijbehorende prestaties en vorderingen van leerlingen binnen een groeps- en kindoverzicht. Op basis van de voortgangsstatistieken kunnen individuele leerplannen worden ontwikkeld.

leerlingregistratiesysteem

Binnen het integrale leerling registratiesysteem worden dossiers (incl. absentie, prevalentie en coachverslagen) veilig opgeborgen. Dankzij de koppeling van het LeerlingRegistratieSysteem met BRON wordt de leerlinginformatie gesynchroniseerd met DUO. Hiermee zijn de leerlinggegevens altijd op orde en wordt voldaan aan de AVG-regelgeving.

stamgroepen en werkgroepen

Steeds vaker wordt binnen scholen een combinatie van stamgroepen en werkgroepen ingezet: wordt 's ochtends rekenen en taal gedaan binnen de stamgroep, volgt 's middags meer projectmatig onderwijs voor de zaakvakken waarbij leerlingen uit verschillende stamgroepen mogen samenwerken. Om die flexibele samenwerkingsvormen te faciliteren, kent Meloo het werken in semi-permanente werkgroepen. Werken met plusgroepen of klassenoverstijgende projecten worden hiermee mogelijk.

×

Winkelmand