MELOO

“Meloo brengt kind en talent tot bloei”

MIJN EIGEN LEER- EN ONTWIKKELOMGEVING

Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. Hiermee wordt onderzoekend leren/projectmatig werken volledig gefaciliteerd. Binnen Meloo is het kinderlijk eenvoudig om thema’s, projecten en weektaken te koppelen aan inhoudsleerlijnen. Daarnaast worden de leerling prestaties en vorderingen op deze gebieden met één klik verwerkt in het Leerling Volgsysteem (LVS). Dit geldt niet uitsluitend voor het vakgebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld” maar voor alle vakgebieden en leerdoelen die door SLO/Tule zijn beschreven.

Voor de leerkracht brengt Meloo onder meer met zich mee “het ontwikkelen van eigenaarschap van alle inhoudsleerlijnen van het curriculum” om vandaaruit projectmatig onderwijs in samenhang te kunnen plannen, aan te bieden, bronnen te faciliteren, te registreren, enz. Op eenvoudige wijze kunnen thema’s en werkopdrachten in samenhang uitgezet en gewaardeerd worden. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van het ontwikkelingsproces/ talentontwikkeling van alle leerlingen. Zowel op groepsniveau als op kindniveau worden de inhoudsleerlijnen van alle vakgebieden gewaardeerd, zichtbaar gemaakt en verwerkt. Het systeem kan benut worden als vervanging van een volgsysteem, trotsmap (de brede talentontwikkeling) en rapport. Tegelijkertijd zitten alle functionaliteiten erin die de andere volgsystemen en registratiesystemen afzonderlijk bijhouden. Zo biedt Meloo ook een integraal leerling administratie systeem (inclusief absentie en prevalentie) waarin dossiers veilig worden opgeslagen en bijgehouden.

Voor de leerling biedt Meloo een makkelijke en leuke manier om individueel of in teamverband projecten en weektaken te doen. Dossiers opbouwen is net zo vanzelfsprekend als facebooken: informatiebronnen zijn overzichtelijk ingeperkt dankzij filtering op de inhoudsleerlijnen van het project of de taak. De vorderingen en resultaten kunnen altijd met trots getoond worden in het opgebouwde portfolio dankzij de transparantie in waarderingen van prestaties. Hiermee krijgt de leerling meer regie op de eigen ontwikkeling.

MELOO in beeld

Uitleggen kan, maar misschien is zien beter.

functionaliteiten op een rij

Meloo bloem

projectmatig werken

Binnen het door de leerkracht gedefinieerde thema (inclusief leerdoelen), kan er in groepen gewerkt worden aan projecten. Gezamenlijke activiteiten kunnen in een gedeelde projectomgeving uitgewerkt worden. Taakverdelingen kunnen vastgelegd worden en feedback kan uitgewisseld worden. En dankzij de gekoppelde leerdoelen zijn prestaties met één klik te administreren in het leerling volgsysteem.

Taakregistratie

Om zelfstandig werken te faciliteren, is het mogelijk voor de leerkracht om taken in te voeren, welke door de leerlingen gekozen en uitgewerkt kunnen worden. Ook deze taken kunnen gekoppeld worden aan leerdoelen waardoor het nakijken en waarderen van prestaties heel eenvoudig is.

Informatiebronnen

Dankzij de leerdoelen die aan de projecten en weektaken zijn toegevoegd, zijn de informatiebronnen voorgeselecteerd en toegespitst op die leerdoelen. Leerlingen kunnen direct de juiste bronnen raadplegen zonder zoektochten naar informatie of desinformatie.

portfolio

De prestaties van leerlingen worden opgeslagen in een portfolio. Met trots kunnen resultaten getoond worden aan anderen en kan de leerling ook nog eens terugkijken op zijn/haar prestaties. Daarnaast kunnen de waarderingen altijd weer worden teruggeleid naar het oorspronkelijke werkstuk.

leerlingvolgsysteem

Prestaties van leerlingen zijn eenvoudig te koppelen aan leerdoelen. Daarmee kan de ontwikkeling van leerlingen eenvoudig gemonitord worden. Op basis van de voortgang statistieken kunnen individuele leerplannen worden ontwikkeld.

leerlingregistratiesysteem

Dankzij de koppeling met het Basisregister Onderwijs (BRON), wordt leerling informatie gesynchroniseerd met de DUO. Niet alleen wordt daarmee voldaan aan de wettelijke eisen maar is de leerling registratie altijd op orde.

×

Winkelmand