MELOO

“Meloo brengt kind en talent tot bloei”

MIJN EIGEN LEER- EN ONTWIKKELOMGEVING

Meloo staat voor Mijn Eigen Leer- en Ontwikkelomgeving. Hiermee wordt onderzoekend leren/projectmatig werken volledig gefaciliteerd. Binnen Meloo is het kinderlijk eenvoudig om thema’s, projecten en weektaken te koppelen aan inhoudsleerlijnen. Daarnaast worden de leerling prestaties en vorderingen op deze gebieden met één klik verwerkt in het Leerling Volgsysteem (LVS). Dit geldt niet uitsluitend voor het vakgebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld” maar voor alle vakgebieden en leerdoelen die door SLO/Tule zijn beschreven.

Voor de leerkracht brengt Meloo onder meer met zich mee “het ontwikkelen van eigenaarschap van alle inhoudsleerlijnen van het curriculum” om vandaaruit projectmatig onderwijs in samenhang te kunnen plannen, aan te bieden, bronnen te faciliteren, te registreren, enz. Op eenvoudige wijze kunnen thema’s en werkopdrachten in samenhang uitgezet en gewaardeerd worden. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van het ontwikkelingsproces/ talentontwikkeling van alle leerlingen. Zowel op groepsniveau als op kindniveau worden de inhoudsleerlijnen van alle vakgebieden gewaardeerd, zichtbaar gemaakt en verwerkt. Het systeem kan benut worden als vervanging van een volgsysteem, trotsmap (de brede talentontwikkeling) en rapport. Tegelijkertijd zitten alle functionaliteiten erin die de andere volgsystemen en registratiesystemen afzonderlijk bijhouden. Zo biedt Meloo ook een integraal leerling administratie systeem (inclusief absentie en prevalentie) waarin dossiers veilig worden opgeslagen en bijgehouden.

Voor de leerling biedt Meloo een makkelijke en leuke manier om individueel of in teamverband projecten en weektaken te doen. Dossiers opbouwen is net zo vanzelfsprekend als facebooken: informatiebronnen zijn overzichtelijk ingeperkt dankzij filtering op de inhoudsleerlijnen van het project of de taak. De vorderingen en resultaten kunnen altijd met trots getoond worden in het opgebouwde portfolio dankzij de transparantie in waarderingen van prestaties. Hiermee krijgt de leerling meer regie op de eigen ontwikkeling.

MELOO in beeld

Uitleggen kan, maar misschien is zien beter.

functionaliteiten op een rij

Meloo bloem

projectmatig werken

Met behulp van een thematische driejaren cyclus selecteert de leerkracht wereldoriënterende doelen in combinatie met leerdoelen uit de overige leergebieden en toekomstgerichte vaardigheden. Bijpassende groeps- of individuele activiteiten, inclusief de taakverdeling, worden in een gedeelde projectomgeving uitgewerkt, ingeleverd en/of gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem.

Taakregistratie

Binnen Meloo faciliteert de leerkracht klassikale en zelfstandige opdrachten voor (specifieke) leerlingen. Bij het selecteren van de gewenste leerdoelen verschijnt er een beschrijving van de bijbehorende tussenleerdoelen van de verschillende niveaus. De resultaten van de prestaties worden automatisch geregistreerd op groeps- of kindniveau.

Informatiebronnen

Projecten, lesactiviteiten en opdrachten worden binnen Meloo gekoppeld aan gewenste leerdoelen en leerlijnen van het curriculum. Tegelijkertijd worden de geselecteerde leerdoelen gekoppeld aan veelzijdige informatiebronnen die leerlingen, op niveau, kunnen raadplegen. De thematische kennisbanken ondersteunen de leerling bij het zelfstandig opzoeken van informatie op internet.

portfolio

Werkstukken en prestaties van leerlingen worden ingevuld/getoond en opgeslagen in een portfolio. Met trots kunnen leerlingen bijzonderheden, talenten en resultaten delen met anderen. De leerling kan altijd terugkijken op zijn/haar werk. De bijbehorende waarderingen kunnen eenvoudig worden teruggeleid naar het oorspronkelijke werkstuk. Zo ontstaat een chronologisch beeld van de brede ontwikkeling van de leerling.

leerlingvolgsysteem

Lesactiviteiten, taken, opdrachten en prestaties van leerlingen zijn eenvoudig te koppelen aan tussenleerdoelen (TULE/SLO). Meloo waardeert en synchroniseert de bijbehorende prestaties en vorderingen van leerlingen binnen een groeps- en kindoverzicht. Op basis van de voortgangsstatistieken kunnen individuele leerplannen worden ontwikkeld.

leerlingregistratiesysteem

Binnen het integrale leerling registratiesysteem worden dossiers (incl. absentie, prevalentie en coachverslagen) veilig opgeborgen. Dankzij de koppeling van het LeerlingRegistratieSysteem met BRON wordt de leerlinginformatie gesynchroniseerd met DUO. Hiermee zijn de leerlinggegevens altijd op orde en wordt voldaan aan de AVG-regelgeving.

×

Winkelmand