Vergroot je Leskracht!

Leskracht faciliteert thematisch onderwijs in samenhang. We ondersteunen en inspireren basisscholen ook om bij de wereldoriëntatie thema’s, betekenisvolle taaldoelen, burgerschap, digitale geletterdheid en de creatieve vakken onder te brengen. Wij bieden een procesgerichte werkwijze aan op basis van het wettelijke curriculum, inclusief fysieke leermiddelen en digitale leeromgevingen. Met gebruik van de thematische meerjarencyclus, een doorlopende woordenschataanpak met leesteksten, inspirerende lessen, vaardigheidstools en veelzijdig bronnenmateriaal voor groep 1 t/m 8 kun je krachtig onderwijs vormgeven dat aansluit bij de schoolvisie. Voor het zichtbaar maken van alle talenten en de voortgang van kinderen maakt ons portfolio Meloo het onderwijs klaar voor de toekomst. Dit hybride portfolio en LVS-systeem is ook een leer- en ontwikkelomgeving waar leerkracht, kind en ouder (samen)werken en communiceren.

ons AANBOD

Kleuterstof, de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox zijn de leeromgevingen van onze thematische W&T aanpak voor wereldoriëntatie en taal.
Meloo is een digitaal portfolio, werkomgeving en leerlingvolgsysteem in één; de oplossing voor het inzichtelijk maken van de brede talentontwikkeling.
De Skillsfactory is het inspiratie- en trainingscentrum voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Als je zelf onderzoek hebt gedaan naar een onderwerp, blijft het je veel meer bij.

               
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Leskracht OP TWITTER

Als onze Tweets hieronder niet goed zichtbaar zijn, klik dan op deze link naar onze Twitter-pagina.