Visie – Onderwijsvernieuwing volgens Leskracht

Visie – Onderwijsvernieuwing volgens Leskracht

Richting bepalen van onderwijsvernieuwingVeel discussies over onderwijsvernieuwing hebben betrekking op leerrendement en het behalen van een zo hoog mogelijk leer resultaat, waarbij we uitgaan van onze perceptie op “leren”. Je zou bijna vergeten dat ieder individu een natuurlijk leerproces doorloopt, waarbij persoonskenmerken, talenten, nieuwsgierigheid, motivatie en sociale componenten, een belangrijke rol spelen. Juist in een wereld waarin kennis met een vingerveeg voorradig is, mag je verwachten dat toekomst gericht onderwijs inzet op de 21st century skills en coöperatief leren binnen betekenisvolle en levensechte situaties.

Zelfontplooiing

De visie van Leskracht is gebaseerd op natuurwetenschappelijk onderzoek en de 7 fases van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren waarbinnen leren plaats vindt vanuit de behoefte tot zelfontplooiing. Kinderen worden vanuit hun beleving en motivatie  aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen die het meest natuurlijk aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. De theorie van de Meervoudige Intelligentie is verwerkt in onze visie.

Onderwijsvernieuwing

Leskracht staat voor vraaggericht onderwijs waarin (onderzoeks)vragen van kinderen in combinatie met inhoudelijke doelen leidend zijn. Alle producten die wij ontwikkelen staan in het teken van het vertalen van kennis over de hersenen naar het klaslokaal, bekend onder de naam breinleren. De randvoorwaarden van coöperatief leren en project-based learning lopen als een rode draad door ons aanbod en zijn op eigentijdse wijze vertaald in fysieke en online tools met een mengvorm van blended learning en gamification elementen. Leskracht maakt onderwijsvernieuwing concreet! De procesgerichte aanpak vraagt om continue professionele ontwikkeling van de leerkracht en het schoolteam. De fysieke en digitale leeromgevingen van Leskracht bieden tools om een nieuwe generatie kinderen en leerkrachten wegwijs te maken in een groeiende kennismaatschappij.

Klik hier voor informatie over de Leskracht Educatiecirkel.

 

Comments are closed.