In 2016 openden we De Skillsfactory, het inspiratie- en trainingscentrum voor vraaggericht onderwijs. Mede dankzij jullie enthousiasme en de groeiende vraag naar onze W&T-aanpak groeiden wij uit ons jasje. Werken in en aan het onderwijs is motiverend! Het vraagt om visie, daadkracht en om langetermijndenken. Met meer ruimte voor talentontwikkeling blijven we in beweging. Reden genoeg om een grotere locatie te openen aan De Compagnie 33B in Zwaag. Wij vieren dit met een feestelijke opening op maandag 3 februari van 16.30 – 20.00 uur, inclusief eten & drinken.

Aanmelden
“Ja, ik kom!” zeggen is de eerste stap om deel te nemen aan het inhoudelijke programma van deze middag/avond. Allereerst willen we je vragen om het voorlopige programma goed te lezen. Als je dit met stijgende interesse hebt gedaan, kun je je individueel aanmelden via de button. Per school zijn maximaal 2 deelnemers toegestaan. Na aanmelding ontvang je een persoonlijke bevestiging zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het beoogde aantal gasten op deze avond is 80. Omdat er meer animo is dan er plaatsen zijn, vragen we je de datum te reserveren en ons tijdig te mailen voor een afmelding. Immers gratis is niet hetzelfde als vrijblijvend.

Programma

16.15 uur: Inloop

16.30 uur: Opening door het Leskrachtteam

17.00 uur: Lezing ‘Gevormd of vervormd?’ van Jan Bransen
Hoe maak je van een school een lerende gemeenschap als je er tegelijkertijd van uit gaat dat de belangrijkste leden van die gemeenschap slechts passanten zijn: de leerlingen? En hoe doe je dat als je tegelijkertijd accepteert dat de ouders van deze leerlingen de school kunnen beschouwen als een min of meer anonieme dienst die ze kunnen gebruiken om hun kind een kickstart te geven? Deze vragen raken onze hele samenleving. En ze dwingen ons opnieuw na te denken over de relatie tussen het onderwijs en de school.

18.00 tot 18.45 uur: Ontmoeten, eten & drinken

18.45 tot 19.45 uur: Workshopronde
We stellen een gevarieerd en inspirerend programma samen waarin recente wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk gedeeld worden. Na de kerstvakantie volgt de inhoudelijke omschrijving per workshop. Het thema van de workshopronde is “Word zelf de verandering die je in het onderwijs wilt zien’. We besteden aandacht aan de dynamiek in een klas, de authenticiteit van de leerkracht, creativiteit, relevante kennis over leren, essentiële vaardigheden zoals leerstoflijnenkennis en technologische innovaties.

Doelgroep
De opening is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren, directeuren. schoolleiders en bestuurders van het basisonderwijs die werkzaam zijn op een basisschool. Iedereen die daarbuiten valt en toch geïnteresseerd en betrokken is in onze visie op onderwijs, is – op afspraak- van harte welkom op De Skillsfactory. Er is een deelnemersstop bij 80 aangemelde deelnemers en er geldt een maximum van 2 individuele aanmeldingen per school.

×

Winkelmand