Presentatie Taalmodule

Taalverwerving in de context van echte,betekenisvolle situaties waarin kinderende hoofdrol spelen!

De Taalmodule is ingericht om het taalonderwijs betekenisvol, minder beladen en kwalitatief goed inhoud te geven vanuit de kerndoelen Nederlands, met uitzondering van kerndoel 11 (spelling en zinsontleding). De werkwijze en gebruiksmaterialen zijn gereedschappen om effectieve taallessen en activiteiten mee te realiseren, waarbij taal een middel vormt en geen doel.

Binnen de methodiek worden taaldoelen zoals woordenschat, teksten lezen/schrijven, informatie opzoeken en leergesprekken voeren, gekoppeld aan wereldoriëntatie. De werkwijze levert niet alleen tijdwinst op, de kinderen leren om nieuwe begrippen en vaardigheden op een functionele manier toe te passen en te oefenen. 

De presentatie duurt anderhalf uur. Je kunt je aanmelden via het formulier hiernaast. Ik zie je graag. Tot dan!

De online presentatie vindt plaats via Google Meet van 15.30 tot 17.00 uur. Twee dagen voor de bijeenkomst ontvang je per mail alle informatie om deel te nemen.

Vraag hieronder een informatiepakketje aan met folders over de Leskracht-werkwijze. Hierin zit een folder over de leeromgevingen voor groep 1 t/m 8 en een folder over het waarom, hoe en wat van de Leskracht-werkwijze. Dit is een inhoudelijke folder met een duidelijke wereldgerichte visie en onze missie om samen het onderwijs vorm te geven vanuit onze onderwijsopdracht. Leuk: je kunt deze uitvouwen tot een poster, waarop de 7 stappen van onderzoekend leren staan uitgewerkt!