Privacy

Leskracht neemt de privacy van haar klanten, leveranciers, afnemers van onze dienstverlening en site-bezoekers serieus. Privacy is een zeer belangrijke aspect van een leeromgeving voor het (primair) onderwijs. Daarom heeft Leskracht zich aangesloten bij het convenant van Privacyconvenant Onderwijs conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hanteren we hiervan de Model Verwerkersovereenkomst. Hieronder staat onze privacy statement weergegeven, waarmee we zo duidelijk en transparant mogelijk willen zijn.

Informatie verzameling

Wij verzamelen informatie over u rechtstreeks van u, van derden en automatisch via uw gebruik van onze diensten. We kunnen de informatie die we over u verzamelen, combineren uit verschillende bronnen.

Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen

We zullen ook alle informatie verzamelen die u ons verstrekt via uw gebruik van onze diensten en in communicatie met ons. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen variëren afhankelijk van uw activiteit. Persoonlijke gegevens kunnen zijn:

  • Uw naam;
  • Uw functie;
  • Uw adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Wanneer u betaalt voor producten die te koop zijn aangeboden via de website, verzamelen wij ook uw factuuradres en volledige creditcardinformatie/bankgegevens waarmee wij uw betaling kunnen ontvangen. Onze betalingsverwerkingsdienstverlener kan deze informatie ook bewaren om u in staat te stellen extra items via onze service aan te schaffen zonder deze telkens opnieuw in te voeren. We hebben geen directe toegang tot uw creditcardgegevens/bankgegevens of slaan deze niet op en wij zullen uw betalingsinformatie die wij verzamelen niet gebruiken, behalve als dat nodig is om uw aankoop uit te voeren en / of met u te communiceren over uw transactie.

Als u contact met ons opneemt via e-mail (bijvoorbeeld om contact op te nemen met de klantenondersteuning), verzamelen we uw naam en e-mailadres, evenals alle andere inhoud die in de e-mail is opgenomen, om u een antwoord te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens die in uw communicatie zijn ingediend, gebruiken om contact met u op te nemen en om op u te reageren.

Bovendien kunnen wij informatie van u verkrijgen via uw toegang tot en deelname aan online trainingen, discussie forums, wiki’s of questionaires. Deze informatie kan berichten, opmerkingen, foto’s of screenshots, video’s en beoordelingen bevatten. Als u inhoud plaatst in deze media, kan deze informatie beschikbaar zijn voor andere gebruikers van onze media. Als u uw eigen inhoud op onze media plaatst, kan uw inhoud openbaar worden en Leskracht kan niet voorkomen dat dergelijke informatie wordt gebruikt op een manier die mogelijk in strijd is met dit beleid, onze gebruiksvoorwaarden, de wet of uw persoonlijke privacy.

Informatie die we over u verzamelen van derden

Leskracht verzamelt informatie over onderwijsinstellingen en medewerkers via openbare gegevensbanken en mogelijk ook gesloten gegevensverzamelingen. Deze informatie kan zijn:

  • Uw naam;
  • Uw functie;
  • Uw adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Informatie die wij automatisch verzamelen over uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij informatie over het gebruik van de diensten vastleggen.

Als u onze diensten gebruikt op uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat, waaronder iPads en tablets, verzamelen we identificaties van mobiele apparatuur, waaronder het Media Access Control (MAC) -adres en mogelijk het IP-adres. We kunnen de naam verzamelen die u hebt gekoppeld aan uw apparaat, apparaattype, telefoonnummer, land en algemene locatie (op basis van uw internetprotocol (“IP”) adres). Deze informatie is nuttig voor ons om problemen op te lossen en helpt ons gebruikstrends te begrijpen en eventueel misbruik tegen te gaan. Zie het gedeelte Cookies hieronder voor meer informatie over de informatie die we automatisch over u verzamelen.

Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen we deze informatie niet delen met derden.

Gebruik van informatie

We hebben de bovenstaande persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid en het niet verstrekken van deze informatie zal van invloed zijn op ons vermogen om u de beste dienstverlening te leveren. Het primaire doel van Leskracht bij het verzamelen van gebruikersinformatie is het leveren en verbeteren van onze dienstverlening en om gebruikers in staat te stellen zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Dit omvat ook het versturen van elektronische communicatie met betrekking tot onze dienstverlening, waar u zich op elk moment kunt afmelden met behulp van de instructies in dergelijke berichten. Daarnaast kunnen we gebruikersinformatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

Onze dienstverlening te leveren en verbeteren. Om betalingen en communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken; om onze dienstverlening te leveren en te onderhouden; om onze dienstverlening te verbeteren; om nieuwe functies, producten of diensten te ontwikkelen; om gebruikers te authenticeren; om technische bewerkingen uit te voeren, zoals het updaten van software; en voor andere klantenservice- en ondersteuningsdoeleinden.

Marketing en communicatie. Om met u te communiceren, ook via e-mail of pushkennisgeving, over uw account en gebruik van onze dienstverlening, inclusief het verzenden van Service- en productupdates; om te reageren op uw vragen; om u te voorzien van nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, promoties en andere informatie waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren; en voor andere informatie-, marketing- of promotiedoeleinden. Raadpleeg de sectie Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hieronder voor meer informatie over het niet-aanmelden van bepaalde communicatie.

Onderzoek en analyse. Om te analyseren hoe u met onze dienstverlening omgaat; om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en analyseren; en voor andere onderzoeks-, analyse- en statistische doeleinden.

Bescherming van rechten en belangen. Om de veiligheid, rechten, eigendom of veiligheid van Leskracht, onze dienstverlening, een derde partij of het grote publiek te beschermen; om fraude, beveiligingsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; om activiteiten te voorkomen of stop te zetten die naar eigen goeddunken door Leskracht kunnen worden beschouwd als een risico en/of als een illegale /onethische activiteit; gebruiken als bewijs in een rechtszaak; en om dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Wettelijke naleving. Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichtingen, inclusief als onderdeel van een gerechtelijke procedure; om te reageren op een dagvaarding, bevelschrift, rechterlijk bevel of ander juridisch proces; of als onderdeel van een onderzoek of een verzoek, formeel of informeel, van wetshandhaving of een overheidsinstantie.

Cookies

Net als veel andere services gebruikt Leskracht serverlogbestanden en geautomatiseerde tools voor gegevensverzameling, zoals cookies en web beacons (gezamenlijk ‘Tools voor gegevensverzameling’), wanneer u één van onze producten opent of onze dienstverlening of gebruikt. We koppelen de verzamelde informatie op deze manier aan de persoonlijke informatie van onze klanten. Deze hulpprogramma’s voor gegevensverzameling volgen en verzamelen automatisch bepaalde technische informatie die uw computer of apparaat, zoals uw IP-adressen, browsertypen, browsertaal, verwijzende en uitstaande pagina’s, URL’s, platformtype, het aantal klikken, domeinnamen, bestemmingspagina’s, clickstream-gegevens, bekeken pagina’s en de volgorde van die pagina’s, de hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina’s en de datum & tijd van het gebruik van onze online producten en andere soortgelijke informatie. In sommige gevallen zullen we deze technische informatie koppelen aan uw interne ID-nummer voor intern gebruik. Door onze dienstverlening te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies, web beacons en hulpmiddelen voor gegevensverzameling.

We gebruiken cookies om verschillende redenen, waaronder om: (i) het gebruik van onze service te analyseren; (ii) een persoonlijkere ervaring te bieden; (iii) reclame te beheren; (iv) uw inloggen op onze dienstverlening eenvoudiger te maken; (v) te helpen om uw gebruik van onze service efficiënter en waardevoller te maken door u een op maat gemaakte ervaring te bieden en u te herkennen wanneer u terugkeert.

We kunnen ook web beacons of andere technologie gebruiken om ons te laten weten of een bepaalde pagina is bezocht of dat een e-mail is geopend.

U kunt uw webbrowser instellen om u te waarschuwen over pogingen om cookies op uw computer te plaatsen, het type cookies dat u toestaat te beperken of cookies te allen tijde te weigeren. We nodigen u uit om de ondersteuningswebsites van de verschillende browsers te bezoeken die u kunt gebruiken om te leren hoe u het gebruik van hulpprogramma’s voor gegevensverzameling kunt blokkeren. Het is echter mogelijk dat u sommige functies van onze dienstverlening niet kunt gebruiken als u cookies weigert / uitschakelt.

Diensten van derden

Houd er rekening mee dat externe partners / providers, zoals analysebedrijven of bedrijven die advertenties leveren, ook cookies of andere technologieën kunnen gebruiken en dat deze praktijken en providers onder hun eigen beleid vallen.

We gebruiken software voor mobiele analyse om ons in staat te stellen de functionaliteit van onze mobiele software op uw apparaat beter te begrijpen. Deze software kan informatie vastleggen zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die binnen de applicatie plaatsvinden, geaggregeerd gebruik en prestatiegegevens. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijke gegevens die u indient binnen de mobiele applicatie.

Onze Service kan trackingtools van derden van onze serviceproviders bevatten. Dergelijke derden kunnen cookies, API’s en SDK’s in onze services gebruiken om gebruikers in staat te stellen namens ons gebruikersinformatie te verzamelen en analyseren. De derde partijen hebben mogelijk toegang tot informatie zoals uw apparaat-ID, MAC-adres, geolocatie-informatie en IP-adres met het doel hun diensten te verlenen volgens hun respectieve privacybeleid. Dit beleid dekt niet het gebruik van tracking-tools van derden. We hebben geen toegang tot of controle over deze derden. Hieronder volgen voorbeelden van de derde partijen die we gebruiken voor analyse:

Google Analytics. Leskracht gebruikt een tool genaamd “Google Analytics” om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienstverlening. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers onze site/applicatie bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, wanneer ze dit doen en welke andere sites ze gebruikten voordat ze naar onze site/applicatie kwamen. Leskracht gebruikt de informatie die het van Google Analytics krijgt om het gebruik en de patronen van onze dienstverlening te begrijpen en om onze dienstverlening te verbeteren. Google Analytics verzamelt alleen het IP-adres dat aan u is toegewezen op de datum dat u onze site/applicatie bezoekt, in plaats van uw naam of andere identificerende informatie. Leskracht combineert de door het gebruik van Google Analytics verzamelde informatie niet met persoonlijke informatie. Hoewel Google Analytics een permanent cookie in uw webbrowser plaatst om u als een unieke gebruiker te identificeren, kan de cookie de volgende keer dat u een service bezoekt, niet door iemand anders dan Google worden gebruikt.

De mogelijkheid van Google om informatie die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken aan onze site/applicatie te gebruiken en te delen, is beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics (zoals gewijzigd voor websites van de overheid) en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij terugkerende bezoeken aan onze site/applicatie herkent door cookies in uw browser of mobiele apparaat uit te schakelen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Analytics. Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens via een webbrowser gebruikt, kunt u de add-on voor de opt-outbrowser van Google Analytics krijgen.

Informatie delen met derden

Behalve zoals uiteengezet in dit beleid, deelt Leskracht uw persoonlijke gegevens niet met derden. We zullen uw informatie delen met andere Leskracht-gebruikers als dat nodig is om onze dienstverlening te leveren. Als u bijvoorbeeld een profielfoto plaatst, is die afbeelding mogelijk beschikbaar voor alle andere gebruikers van onze dienstverlening.

We kunnen uw informatie ook delen met derden, zoals vereist door wettelijke of reglementaire verplichtingen; zoals gevraagd door wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendommen of andere activiteiten die illegaal zijn of u of ons blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid; of zoals Leskracht anderszins nodig acht om fraude, beveiliging, technische problemen of andere bedreigingen voor Leskracht of anderen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

We kunnen uw informatie delen met externe bedrijven die namens ons diensten uitvoeren, waaronder betalingsverwerking, orderafhandeling, gegevensanalyse, marketingdiensten, e-mailcampagnes, hostingservices en klantenservice. Bij het leveren van de services voor ons, hebben deze bedrijven toegang tot uw persoonlijke gegevens en zijn ze verplicht om deze uitsluitend te gebruiken zoals door ons is aangegeven voor het doel van onze gevraagde service.

Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan een andere entiteit in verband met, inclusief tijdens onderhandelingen over een overname of fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, faillissementsprocedure, of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht.

Informatie over onze gebruikers is een integraal onderdeel van ons bedrijf. We delen uw persoonlijke gegevens alleen zoals beschreven in dit beleid.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die we verzamelen, zoals beschreven in dit beleid, wordt opgeslagen op servers in Nederland, Duitsland en Denemarken en is toegankelijk voor onze medewerkers in Nederland. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw persoonlijke informatie in die landen wordt opgeslagen en verwerkt.

Dataretentie

We bewaren uw gegevens zolang we uw gegevens nodig hebben voor het goed laten functioneren van onze dienstverlening.

Bescherming van persoonlijke informatie

Wij streven ernaar om persoonlijke informatie te beschermen terwijl deze onder onze controle is. Als u een dienst bij ons afneemt, is uw accountinformatie alleen online toegankelijk door het gebruik van een wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen, moet u uw wachtwoord vertrouwelijk houden en het niet bekendmaken aan een andere persoon. U erkent dat u uw persoonlijke informatie verstrekt op eigen risico. U bent ook verantwoordelijk voor alle gebruik van de Leskracht diensten door iedereen die uw wachtwoord gebruikt. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw wachtwoord is aangetast of verkeerd is gebruikt.

Veiligheid

We hebben redelijke technische, fysieke, bestuurlijke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen verslaan of uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, vrijgeven of wijzigen voor ongepaste doeleinden. Houd er ook rekening mee dat e-mail- en berichtensystemen niet als veilig worden beschouwd, dus we raden u af ons via deze media persoonlijke informatie te sturen.

In het geval dat persoonlijke informatie is of wordt aangetast als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal Leskracht de personen waarvan de persoonlijke informatie is aangetast, onmiddellijk in kennis stellen, in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures uiteengezet in dit beleid, of zoals anderszins vereist door toepasselijk recht.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij redelijke maatregelen nemen (zoals het vereisen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang tot onze dinestverlening wordt verleent. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord- en accountinformatie.

Toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Leskracht neemt uw privacy serieus en werkt op een transparante manier. In die zin kunt u bij het verstrekken van voldoende identificatie (om de privacy van anderen te beschermen) bij ons informatie opvragen over de persoonlijke gegevens die we van u bewaren en kunt u eventuele onjuiste gegevens corrigeren.

Binnen de EU hebt u ook wettelijk het recht om een beperking van de verwerking te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Deze rechten zijn echter onderworpen aan voorwaarden en zijn mogelijk niet altijd van toepassing.

U hebt het recht om uw toestemming, op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie verwerken, op elk gewenst moment in te trekken door duidelijk aan te geven dat u uw toestemming intrekt. Dit heeft echter geen invloed op onze rechtmatige verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.

Marketingcommunicatie

We kunnen u periodiek promotionele of informatieve e-mails sturen. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie door de opt-out-instructies in de e-mail te volgen. Houd er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat we opt-out-aanvragen verwerken. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails over aanbevelingen of andere informatie waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, kunnen we u nog steeds e-mails sturen indien u diensten van ons afneemt.

Links naar andere websites of applicaties

Links binnen Leskracht producten naar websites of applicaties van derden worden voor uw gemak aangeboden. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt op de gelinkte pagina’s of applicaties wordt rechtstreeks aan die derde verstrekt en is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij, niet aan die van ons. Deze andere websites en applicaties behouden hun eigen beleid met betrekking tot cookies en het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. Het is aan u om dat beleid zelf te beoordelen.

Aanvullend beleid

Het is mogelijk dat er voor specifieke delen van dienstverlening van Leskracht afwijkende of aanvullende privacy beleidsregels gelden. Per product/dienst zullen afwijkende of aanvullende beleidsregels gecommuniceerd worden.

Wijzigingen in dit beleid

Leskracht kan dit beleid periodiek wijzigen. Gebruik van informatie die we nu verzamelen, is onderhevig aan het beleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een aankondiging op onze website te plaatsen of u een e-mail te sturen. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in het Beleid wanneer u de Service gebruikt nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst zijn gepost.

Vragen of zorgen

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot privacy bij Leskracht, kunt u contact opnemen met support van Leskracht door een mail te sturen naar info@leskracht.nl.