Privacy

Privacy Beleid
Leskracht neemt de privacy van haar klanten, leveranciers, afnemers van onze dienstverlening en site-bezoekers serieus. Privacy is een zeer belangrijk aspect van een leeromgeving voor het (primair) onderwijs. Daarom heeft Leskracht zich aangesloten bij het convenant van Privacyconvenant Onderwijs conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hanteren we hiervan de Model Verwerkersovereenkomst. Hieronder staat onze privacy statement weergegeven, waarmee we zo duidelijk en transparant mogelijk willen zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Leskracht. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Informatieverzameling
Wij verzamelen informatie over u rechtstreeks van u, van derden en automatisch via uw gebruik van onze diensten. We kunnen de informatie die we over u verzamelen, combineren uit verschillende bronnen.

Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen
We zullen ook alle informatie verzamelen die u ons verstrekt via uw gebruik van onze diensten en in communicatie met ons. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen variëren afhankelijk van uw activiteit. Persoonlijke gegevens kunnen zijn:

  • Uw naam;
  • Uw functie;
  • Uw adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Wanneer u betaalt voor producten die te koop zijn aangeboden via de website, verzamelen wij ook uw factuuradres en volledige creditcardinformatie/bankgegevens waarmee wij uw betaling kunnen ontvangen. Onze betalingsverwerkingsdienstverlener kan deze informatie ook bewaren om u in staat te stellen extra items via onze service aan te schaffen zonder deze telkens opnieuw in te voeren. We hebben geen directe toegang tot uw creditcardgegevens/bankgegevens of slaan deze niet op en wij zullen uw betalingsinformatie die wij verzamelen niet gebruiken, behalve als dat nodig is om uw aankoop uit te voeren en / of met u te communiceren over uw transactie.

Als u contact met ons opneemt via e-mail (bijvoorbeeld om contact op te nemen met de klantenondersteuning), verzamelen we uw naam en e-mailadres, evenals alle andere inhoud die in de e-mail is opgenomen, om u een antwoord te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens die in uw communicatie zijn ingediend, gebruiken om contact met u op te nemen en om op u te reageren.

Bovendien kunnen wij informatie van u verkrijgen via uw toegang tot en deelname aan online trainingen, discussie forums, wiki’s of questionaires. Deze informatie kan berichten, opmerkingen, foto’s of screenshots, video’s en beoordelingen bevatten. Als u inhoud plaatst in deze media, kan deze informatie beschikbaar zijn voor andere gebruikers van onze media. Als u uw eigen inhoud op onze media plaatst, kan uw inhoud openbaar worden en Leskracht kan niet voorkomen dat dergelijke informatie wordt gebruikt op een manier die mogelijk in strijd is met dit beleid, onze gebruiksvoorwaarden, de wet of uw persoonlijke privacy.

Informatie die we over u verzamelen van derden
Leskracht verzamelt informatie over onderwijsinstellingen en medewerkers via openbare gegevensbanken en mogelijk ook gesloten gegevensverzamelingen. Deze informatie kan zijn:

  • Uw naam;
  • Uw functie;
  • Uw adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Informatie die wij automatisch verzamelen over uw gebruik van onze diensten
Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij informatie over het gebruik van de diensten vastleggen.
Als u onze diensten gebruikt op uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat, waaronder iPads en tablets, verzamelen we identificaties van mobiele apparatuur, waaronder het Media Access Control (MAC) -adres en mogelijk het IP-adres. We kunnen de naam verzamelen die u hebt gekoppeld aan uw apparaat, apparaattype, telefoonnummer, land en algemene locatie (op basis van uw internetprotocol (“IP”) adres). Deze informatie is nuttig voor ons om problemen op te lossen en helpt ons gebruikstrends te begrijpen en eventueel misbruik tegen te gaan. Zie het gedeelte Cookies hieronder voor meer informatie over de informatie die we automatisch over u verzamelen.
Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen we deze informatie niet delen met derden.

Gebruik van informatie
We hebben de bovenstaande persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid en het niet verstrekken van deze informatie zal van invloed zijn op ons vermogen om u de beste dienstverlening te leveren. Het primaire doel van Leskracht bij het verzamelen van gebruikersinformatie is het leveren en verbeteren van onze dienstverlening en om gebruikers in staat te stellen zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Dit omvat ook het versturen van elektronische communicatie met betrekking tot onze dienstverlening, waar u zich op elk moment kunt afmelden met behulp van de instructies in dergelijke berichten. Daarnaast kunnen we gebruikersinformatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

Onze dienstverlening te leveren en verbeteren.
Om betalingen en communicatie tussen gebruikers te vergemakkelijken; om onze dienstverlening te leveren en te onderhouden; om onze dienstverlening te verbeteren; om nieuwe functies, producten of diensten te ontwikkelen; om gebruikers te authenticeren; om technische bewerkingen uit te voeren, zoals het updaten van software; en voor andere klantenservice- en ondersteuningsdoeleinden.

Marketing en communicatie.
Om met u te communiceren, ook via e-mail of pushkennisgeving, over uw account en gebruik van onze dienstverlening, inclusief het verzenden van Service- en productupdates; om te reageren op uw vragen; om u te voorzien van nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, promoties en andere informatie waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren; en voor andere informatie-, marketing- of promotiedoeleinden. Raadpleeg de sectie Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hieronder voor meer informatie over het niet-aanmelden van bepaalde communicatie.

Onderzoek en analyse.
Om te analyseren hoe u met onze dienstverlening omgaat; om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en analyseren; en voor andere onderzoeks-, analyse- en statistische doeleinden.

Bescherming van rechten en belangen.
Om de veiligheid, rechten, eigendom of veiligheid van Leskracht, onze dienstverlening, een derde partij of het grote publiek te beschermen; om fraude, beveiligingsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; om activiteiten te voorkomen of stop te zetten die naar eigen goeddunken door Leskracht kunnen worden beschouwd als een risico en/of als een illegale /onethische activiteit; gebruiken als bewijs in een rechtszaak; en om dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

Wettelijke naleving.
Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichtingen, inclusief als onderdeel van een gerechtelijke procedure; om te reageren op een dagvaarding, bevelschrift, rechterlijk bevel of ander juridisch proces; of als onderdeel van een onderzoek of een verzoek, formeel of informeel, van wetshandhaving of een overheidsinstantie.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Cookies
Net als veel andere services gebruikt Leskracht serverlogbestanden en geautomatiseerde tools voor gegevensverzameling, zoals cookies en web beacons (gezamenlijk ‘Tools voor gegevensverzameling’), wanneer u één van onze producten opent of onze dienstverlening of gebruikt. We koppelen de verzamelde informatie op deze manier aan de persoonlijke informatie van onze klanten. Deze hulpprogramma’s voor gegevensverzameling volgen en verzamelen automatisch bepaalde technische informatie die uw computer of apparaat, zoals uw IP-adressen, browsertypen, browsertaal, verwijzende en uitstaande pagina’s, URL’s, platformtype, het aantal klikken, domeinnamen, bestemmingspagina’s, clickstream-gegevens, bekeken pagina’s en de volgorde van die pagina’s, de hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina’s en de datum & tijd van het gebruik van onze online producten en andere soortgelijke informatie. In sommige gevallen zullen we deze technische informatie koppelen aan uw interne ID-nummer voor intern gebruik. Door onze dienstverlening te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies, web beacons en hulpmiddelen voor gegevensverzameling.

We gebruiken cookies om verschillende redenen, waaronder om: (i) het gebruik van onze service te analyseren; (ii) een persoonlijkere ervaring te bieden; (iii) reclame te beheren; (iv) uw inloggen op onze dienstverlening eenvoudiger te maken; (v) te helpen om uw gebruik van onze service efficiënter en waardevoller te maken door u een op maat gemaakte ervaring te bieden en u te herkennen wanneer u terugkeert.

We kunnen ook web beacons of andere technologie gebruiken om ons te laten weten of een bepaalde pagina is bezocht of dat een e-mail is geopend.
U kunt uw webbrowser instellen om u te waarschuwen over pogingen om cookies op uw computer te plaatsen, het type cookies dat u toestaat te beperken of cookies te allen tijde te weigeren. We nodigen u uit om de ondersteuningswebsites van de verschillende browsers te bezoeken die u kunt gebruiken om te leren hoe u het gebruik van hulpprogramma’s voor gegevensverzameling kunt blokkeren. Het is echter mogelijk dat u sommige functies van onze dienstverlening niet kunt gebruiken als u cookies weigert / uitschakelt.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WordPress – Woocommerce icm AFAS
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress in combinatie met Woocommerce en AFAS. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft en Mailjet. Deze partij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft en Mailjet hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden

AFAS
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van AFAS. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. AFAS is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. AFAS gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Diensten van derden
Houd er rekening mee dat externe partners / providers, zoals analysebedrijven of bedrijven die advertenties leveren, ook cookies of andere technologieën kunnen gebruiken en dat deze praktijken en providers onder hun eigen beleid vallen.
We gebruiken software voor mobiele analyse om ons in staat te stellen de functionaliteit van onze mobiele software op uw apparaat beter te begrijpen. Deze software kan informatie vastleggen zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die binnen de applicatie plaatsvinden, geaggregeerd gebruik en prestatiegegevens. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijke gegevens die u indient binnen de mobiele applicatie.

Onze Service kan trackingtools van derden van onze serviceproviders bevatten. Dergelijke derden kunnen cookies, API’s en SDK’s in onze services gebruiken om gebruikers in staat te stellen namens ons gebruikersinformatie te verzamelen en analyseren. De derde partijen hebben mogelijk toegang tot informatie zoals uw apparaat-ID, MAC-adres, geolocatie-informatie en IP-adres met het doel hun diensten te verlenen volgens hun respectieve privacybeleid. Dit beleid dekt niet het gebruik van tracking-tools van derden. We hebben geen toegang tot of controle over deze derden. Hieronder volgen voorbeelden van de derde partijen die we gebruiken voor analyse:

Google Analytics.
Leskracht gebruikt een tool genaamd “Google Analytics” om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienstverlening. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers onze site/applicatie bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, wanneer ze dit doen en welke andere sites ze gebruikten voordat ze naar onze site/applicatie kwamen. Leskracht gebruikt de informatie die het van Google Analytics krijgt om het gebruik en de patronen van onze dienstverlening te begrijpen en om onze dienstverlening te verbeteren. Google Analytics verzamelt alleen het IP-adres dat aan u is toegewezen op de datum dat u onze site/applicatie bezoekt, in plaats van uw naam of andere identificerende informatie. Leskracht combineert de door het gebruik van Google Analytics verzamelde informatie niet met persoonlijke informatie. Hoewel Google Analytics een permanent cookie in uw webbrowser plaatst om u als een unieke gebruiker te identificeren, kan de cookie de volgende keer dat u een service bezoekt, niet door iemand anders dan Google worden gebruikt.

De mogelijkheid van Google om informatie die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken aan onze site/applicatie te gebruiken en te delen, is beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics (zoals gewijzigd voor websites van de overheid) en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij terugkerende bezoeken aan onze site/applicatie herkent door cookies in uw browser of mobiele apparaat uit te schakelen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Analytics. Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens via een webbrowser gebruikt, kunt u de add-on voor de opt-out browser van Google Analytics krijgen.

Google kan de informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Meta Pixels
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Meta, als deel van de “Pixels”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Meta. Meta kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Meta gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Meta-diensten en producten.

LinkedIn
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn, als deel van de “Insight Tag”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met LinkedIn. Linkedin kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. LinkedIn gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige LinkedIn-diensten en producten.

FUNNELVIEW/DATABOX
Leskracht gebruikt een tool genaamd FunnelView om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienstverlening. FunnelView verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers onze site/applicatie bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, wanneer ze dit doen en welke andere sites ze gebruikten voordat ze naar onze site/applicatie kwamen. Leskracht gebruikt de informatie die het van FunnelView krijgt om het gebruik en de patronen van onze dienstverlening te begrijpen en om onze dienstverlening te verbeteren.

MAILJET
Onze website maakt gebruik van MailJet, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailjet. Mailjet zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Mailjet beveiligd opgeslagen. Mailjet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailjet behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Informatie delen met derden
Behalve zoals uiteengezet in dit beleid, deelt Leskracht uw persoonlijke gegevens niet met derden. We zullen uw informatie delen met andere Leskracht-gebruikers als dat nodig is om onze dienstverlening te leveren. Als u bijvoorbeeld een profielfoto plaatst, is die afbeelding mogelijk beschikbaar voor alle andere gebruikers van onze dienstverlening.

We kunnen uw informatie ook delen met derden, zoals vereist door wettelijke of reglementaire verplichtingen; zoals gevraagd door wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendommen of andere activiteiten die illegaal zijn of u of ons blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid; of zoals Leskracht anderszins nodig acht om fraude, beveiliging, technische problemen of andere bedreigingen voor Leskracht of anderen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

We kunnen uw informatie delen met externe bedrijven die namens ons diensten uitvoeren, waaronder betalingsverwerking, orderafhandeling, gegevensanalyse, marketingdiensten, e-mailcampagnes, hosting services en klantenservice. Bij het leveren van de services voor ons, hebben deze bedrijven toegang tot uw persoonlijke gegevens en zijn ze verplicht om deze uitsluitend te gebruiken zoals door ons is aangegeven voor het doel van onze gevraagde service.

Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan een andere entiteit in verband met, inclusief tijdens onderhandelingen over een overname of fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, faillissementsprocedure, of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht.
Informatie over onze gebruikers is een integraal onderdeel van ons bedrijf. We delen uw persoonlijke gegevens alleen zoals beschreven in dit beleid.

Opslag van uw persoonlijke gegevens
De persoonlijke informatie die we verzamelen, zoals beschreven in dit beleid, wordt opgeslagen op servers in Nederland, Duitsland en Denemarken en is toegankelijk voor onze medewerkers in Nederland. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw persoonlijke informatie in die landen wordt opgeslagen en verwerkt.

Dataretentie
We bewaren uw gegevens zolang we uw gegevens nodig hebben voor het goed laten functioneren van onze dienstverlening.

Bescherming van persoonlijke informatie
Wij streven ernaar om persoonlijke informatie te beschermen terwijl deze onder onze controle is. Als u een dienst bij ons afneemt, is uw accountinformatie alleen online toegankelijk door het gebruik van een wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen, moet u uw wachtwoord vertrouwelijk houden en het niet bekendmaken aan een andere persoon. U erkent dat u uw persoonlijke informatie verstrekt op eigen risico. U bent ook verantwoordelijk voor alle gebruik van de Leskracht diensten door iedereen die uw wachtwoord gebruikt. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw wachtwoord is aangetast of verkeerd is gebruikt.

Veiligheid
We hebben redelijke technische, fysieke, bestuurlijke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen verslaan of uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, vrijgeven of wijzigen voor ongepaste doeleinden. Houd er ook rekening mee dat e-mail- en berichtensystemen niet als veilig worden beschouwd, dus we raden u af ons via deze media persoonlijke informatie te sturen.

In het geval dat persoonlijke informatie is of wordt aangetast als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal Leskracht de personen waarvan de persoonlijke informatie is aangetast, onmiddellijk in kennis stellen, in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures uiteengezet in dit beleid, of zoals anderszins vereist door toepasselijk recht.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij redelijke maatregelen nemen (zoals het vereisen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang tot onze dinestverlening wordt verleent. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord- en accountinformatie.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Leskracht. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Marketingcommunicatie
We kunnen u periodiek promotionele of informatieve e-mails sturen. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie door de opt-out-instructies in de e-mail te volgen. Houd er rekening mee dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat we opt-out-aanvragen verwerken. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails over aanbevelingen of andere informatie waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, kunnen we u nog steeds e-mails sturen indien u diensten van ons afneemt.

Links naar andere websites of applicaties
Links binnen Leskracht producten naar websites of applicaties van derden worden voor uw gemak aangeboden. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt op de gelinkte pagina’s of applicaties wordt rechtstreeks aan die derde verstrekt en is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij, niet aan die van ons. Deze andere websites en applicaties behouden hun eigen beleid met betrekking tot cookies en het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. Het is aan u om dat beleid zelf te beoordelen.

Aanvullend beleid
Het is mogelijk dat er voor specifieke delen van dienstverlening van Leskracht afwijkende of aanvullende privacy beleidsregels gelden. Per product/dienst zullen afwijkende of aanvullende beleidsregels gecommuniceerd worden.

Wijzigingen in dit beleid
Leskracht kan dit beleid periodiek wijzigen. Gebruik van informatie die we nu verzamelen, is onderhevig aan het beleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een aankondiging op onze website te plaatsen of u een e-mail te sturen. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in het Beleid wanneer u de Service gebruikt nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst zijn gepost.

Vragen of zorgen
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot privacy bij Leskracht, kunt u contact opnemen met support van Leskracht door een mail te sturen naar info@leskracht.nl.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website of derde partijen. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren.

De cookies verzamelen alle informatie die essentieel is voor het juist functioneren van de website. De cookies van Leskracht zijn veilig voor je mobiele telefoon, tablet en computer en verzamelen geen persoonlijke informatie.

Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen of om gerichte advertenties te tonen op bijvoorbeeld onze social media kanalen. Een JavaScript is een programma dat op de randapparatuur van de gebruiker wordt geplaatst en vanaf de randapparatuur wordt uitgevoerd. Door het uitvoeren van dit programma kan Leskracht vaststellen waar de bezoeker zich bevindt en welke acties worden uitgevoerd. Op deze manier krijgt Leskracht beter inzicht in het gedrag van de bezoeker.

Welke soorten cookies gebruikt Leskracht en waarvoor?
Er zijn verschillende soorten cookies waar Leskracht gebruik van maakt. Hieronder hebben wij de cookies in de verschillende varianten uitgewerkt:

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als “deel van de Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Privacy Shield
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Marketing Cookies
Met Google Analytics, Adwords, LinkedIn Insight en Mailjet cookies meten we hoe je de Leskracht website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van de service die het beste bij jou past en om je in remarketing campagnes aanbiedingen te laten zien van services waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Met Facebook, Linkedin en Instagram cookies zien we welke services je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op deze kanalen.

Voor meer details over de cookies die deze partijen plaatsen en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij hieronder naar de verklaring van deze partijen. Voor het gebruik van deze cookies is jouw toestemming vereist.

Google
LinkedIn Insight
Google Adwords
Facebook / Instagram

Social Media Button Cookies
Door middel van buttons kun je de inhoud van onze website, zoals de blogs, delen met social media partijen. Voor informatie over de cookies die deze social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons verwijzen wij hieronder naar de verklaring van deze partijen. Voor het gebruik van deze cookies is jouw toestemming vereist.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Jouw acceptatie van ons cookie beleid geldt voor www.leskracht.nl.

Hoelang blijven Cookies bestaan?
De meeste cookies verdwijnen zodra u de browser sluit. Andere cookies blijven enkele dagen tot jaren bestaan. Deze cookies zijn ook handmatig te verwijderen via uw browser.

Zijn Cookies uit te schakelen of te verwijderen?
Cookies zijn te verwijderen of uit te schakelen via de instellingen van uw browser. De manier waarop dit moet gebeuren, verschilt per browser, maar is meestal terug te vinden onder Help. NB: Websites kunnen minder goed functioneren als er geen gebruik wordt gemaakt van cookies.

Toestemming
Voor cookies dien je, op grond van de Nederlandse wet, voorafgaand toestemming te geven. In dit cookiebeleid wordt aangegeven om welke cookies het gaat. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze website. Je gaat verder op onze website (en stemt daarmee dus in met de plaatsing van alle cookies) door te klikken op enig onderdeel van de webpagina’s van Leskracht (met uitzondering van het openen van dit cookiebeleid) of door te surfen naar andere pagina’s van onze website.

Wijzigen Cookiebeleid
Leskracht zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookie policy, zonder je daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld de website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.