Werkwijze en methode wereldoriëntatie & taal

Werkwijze en methode wereldoriëntatie & taal

Materiaal en methode wereldoriëntatie

Klik op de pictogrammen voor specifieke informatie

Regenboog Wereldkist Spectrumbox YURLS RBWK YURLS SB Lesmateriaal Taalmodule

Projectmatig werken vanuit de kerndoelen en onderzoeksvragen van kinderen vraagt om een andere manier van werken waarbij de leerkracht verschillende rollen heeft. De leerkracht als coach creëert uiteenlopende mogelijkheden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien door het ontwikkelen van vaardigheden, kennis op te doen, te delen, toe te passen en te verinnerlijken. Om deze verandering te verduurzamen is een pakket aan functionaliteiten ontwikkeld:

  • Een trainingstraject om de projectmatige aanpak van Leskracht eigen te maken
  • Twee integrale leeromgevingen voor coöperatief, onderzoekend en ondernemend leren
  • Een thematische planning verwerkt in een driejaren-cyclus samengesteld vanuit de kerndoelen en de TULE-indeling (SLO) van “oriëntatie op jezelf en de wereld”
  • Een elektronische leeromgeving met portfolio-functie en blended learningvideo’s ten behoeve van het leerproces en de vaardigheidsontwikkeling
  • Twee digitale kennisbanken (Biebboxen) waarin leerlingen in verschillende mediaformats informatie kunnen opzoeken. De bronnen zijn ingericht volgens de uitgangspunten van de Meervoudige intelligentie.
  • Een taalmodule voor levensecht taalleren in samenhang met wereldoriëntatie
  • Diverse losse producten

Integrale leeromgevingen

De integrale leeromgevingen bestaan uit fysiek en online gereedschap. Het materiaal is per bouw aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van de leerlingen. Middels aansprekende stripfiguren worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren uitgerold. Op kleurvolgorde van de regenboog leggen de stripfiguren de functionele stappen van het werkproces uit.  De integrale leeromgevingen zijn niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. In kleine onderzoeksgroepjes worden kinderen uitgedaagd tot het stellen van onderzoeksvragen. Eigenaarschap is het codewoord: de concrete leerdoelen liggen vast maar de manier waarop die behaald worden, is aan de reizigers! Met een digitaal portfolio als kompas wordt iedere dwaling een leerzame ervaring, waarin 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden.

Klik op de pictogrammen op het schoolbord voor specifieke informatie.

Comments are closed.