Kennisbanken voor midden- en bovenbouw

De Biebboxen – twee digitale kennisbanken voor de midden- en bovenbouw

kennisbank middenbouw

Biebboxen middenbouw, groep 3, 4 en 5

De Biebboxen van Leskracht zijn digitale kennisbanken die binnen de openbare omgeving van YURLS zijn opgezet. YURLS staat voor Your Url’s wat zoveel betekent als ‘jouw internetadressen’. De Biebboxen zijn per domein van het vakgebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld” ingericht en voor iedereen toegankelijk. De gekleurde menubalk bovenin de Biebbox geeft per kerndoelennummer het onderwerp van de inhoud weer. De indeling is gelijk aan de tussendoelen & leerinhouden (TULE) van het SLO. De leerlijnen zijn geordend aan de hand van belangrijke inhoudsbegrippen en sleutelwoorden, die op de Biebboxpagina’s gekleurde informatieboxjes vormen. De online informatiebronnen bevatten digitale teksten, films, websites, animaties, educatieve games, werkbladen, enzovoort. De indeling is samengesteld vanuit de uitgangspunten van de Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner.

Zelfstandig onderzoek

De Biebboxen zijn van onmisbare waarde bij het onderzoekend en ondernemend leren. Leerlingen kunnen hier zelfstandig onderzoek doen met behulp van relevante verwijzingen naar geselecteerde, externe informatiebronnen. De educatieve verzameling is gekaderd op inhoud en 21st Century skills-proof.

kennisbank bovenbouw

Biebboxen bovenbouw, groep 6, 7 en 8

Onze Biebboxredactie actualiseert op wekelijkse basis de rijke verzameling online bronnen. Op iedere pagina is een gele envelop opgenomen waarmee de gebruikers een melding of verzoek kunnen doen over een dode link of specifieke informatie.
Voor kinderen die thuis informatie willen opzoeken, zijn de Biebboxen van Regenboog Wereldkist bereikbaar op www.rbwk01.yurls.net en Spectrumbox bereikbaar op www.spectrumbox00.yurls.net.

 

Comments are closed.