Regenboog Wereldkist – Wereldoriëntatie groep 3/4/5

Regenboog Wereldkist – Wereldoriëntatie voor groep 3/4/5

De Regenboog Wereldkist is een projectmatige manier van (samen)werken voor onderzoekend en ondernemend leren van de middenbouw op het gebied van wereldoriëntatie. Met de inzet van de Regenboog Wereldkist zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier domeinen (Mens en Samenleving, Natuur en Techniek, Ruimte, Tijd) van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” afgedekt. Het totale pakket is inclusief audiovisuele middelen en een digitale leeromgeving, samengesteld als antwoord op de onderwijsvraag van de 21e eeuw: “Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld, die in hoog tempo digitaliseert?”.

Onderzoekende en ondernemende houding

Regenboog Wereldkist: wereldoriëntatie middenbouw in de praktijkLeren leren, eigen– en groepsverantwoordelijkheid, organiseren, vaardigheidsontwikkeling, ervaring opdoen, samenwerken vanuit gedragsverwachting, de randvoorwaarden van coöperatief leren, meervoudige intelligenties, communiceren, eigenaarschap, reflecteren en presenteren zijn opgenomen in het menu van de Regenboog Wereldkist. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, (onderzoeks)vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. De Regenboog Wereldkist is effectief en resultaatgericht en genereert een onderzoekende en ondernemende houding bij kinderen. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 3.

Online leeromgeving en databanken middenbouw

De online leeromgeving van de Regenboog Wereldkist is opgezet voor de leerkracht en de leerlingen. Met gebruik van film, beeld, audio en tekst leggen de kleurige stripfiguren alle functionele stappen van het werkproces uit. De website is niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. De kerndoelen (en TULE) van “Oriëntatie op jezelf en de wereld” zijn in de vier domeinen Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd ondergebracht digitale kennisbanken en worden dagvers onderhouden. Met een digitaal portfolio als kompas wordt iedere dwaling een leerzame ervaring, waarin 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden.

Geen leskist

De Regenboog Wereldkist is geen leskist! Geen methode die voorschrijft op welke manier kennis moet worden overgedragen. De Regenboog Wereldkist is een fysieke vertaling om “het nieuwe leren” concreet aan te pakken en toepasbaar te maken in en om het klaslokaal. De multifunctionele kast is een projectkast en opbergkast in één, met een geheim vak en een opbergruimte voor de 109 voorwerpen die gekoppeld zijn aan de kerndoelen en TULE van “Oriëntatie op jezelf en de wereld”.

Gefaseerd leerproces

In de gestructureerde manier van leren van de Regenboog Wereldkist worden de verschillende fases in het leerproces gerepresenteerd door de zes waarneembare kleuren van de regenboog. Om de functionele stappen voor de kinderen herkenbaar en benoembaar te maken, zijn er zes verschillende personages als hoofdrolspelers opgenomen in de leeromgeving. De hoofdrolspelers van de Regenboog Wereldkist zijn:

  • Verkenner (rood): het project wordt benoemd en verkend a.d.h.v. een voorwerp
  • Vrager (oranje): de voorkennis wordt geactiveerd
  • Schrijver (Geel): het onderzoek wordt gedefinieerd
  • Wegwijzer (Groen): de helpende hand voor onderzoekend en ondernemend leren
  • Regisseur (Blauw): het project wordt gecoördineerd
  • Presentator (Paars): het eindresultaat wordt gepresenteerd

Meer dan 100 voorwerpen

Onder de dubbele deksel van de Regenboog Wereldkist bevindt zich een geheime opslagruimte gevuld met ruim honderd voorwerpen op het gebied van Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd. Alle voorwerpen zijn gekoppeld aan de leerinhouden van deze vier domeinen. De thematisch geselecteerde voorwerpen worden door de leerlingen op magische wijze onderzocht en gelinkt naar interessante onderwerpen en activiteiten. Het digitale en diverse bronnenmateriaal van de kennisbanken is ook gekoppeld aan de leerinhouden en de bijbehorende voorwerpen.

Projectmiddelen

Op basis van onderzoeksvragen van leerlingen wordt de klas onderverdeeld in meerdere coöperatieve groepjes. Voor ieder groepje is een willekeurige kleur onderzoeksmap beschikbaar. De onderzoeksmap is onder andere een verzamelband voor thematisch materiaal en uitgeprinte logboekbladen die op de internetleeromgeving beschikbaar staan. Voor de individuele logboekverslagen zijn alle onderzoeksmappen voorzien van tabbladen en dossiermappen.

Whiteboards

De magnetische whiteboards (2 stuks van 90 bij 60 cm) worden in de loop van een project, in samenwerking met de leerlingen, opgemaakt. Het whiteboard van de woordspin is een middel om de kinderen in de sfeer te brengen van het kennisgebied dat bij een voorwerp/onderwerp past. De leerlingen worden daarmee voorbereid op het stellen van onderzoeksvragen. Daarnaast is de ingevulde woordspin een effectief middel bij het realiseren van woordenschatonderwijs. Het whiteboard voor de onderzoeksvragen wordt klassikaal opgemaakt nadat de voorkennis optimaal is geactiveerd.

Leerkrachtmateriaal

De handleiding geeft een overzichtelijke beschrijving van de invoering van het werken met de Regenboog Wereldkist. Per fase wordt het werkproces beschreven. In de groepsmap zijn kopieerbladen opgenomen om het projectmatig werken te kaderen en de leerlingen een gepersonaliseerd portfolio van het werkproces op te laten bouwen. De kopieerbladen van de groepsmap zijn ook digitaal in de bijbehorende leeromgeving opgenomen.

De driejaren-cyclus

Om zoveel mogelijk vanuit samenhang te werken, zijn de kerndoelen en TULE inhouden van de vier domeinen verwerkt in zes verschillende thema’s. Dit betekent dat de aangeboden leerinhouden over drie leerjaren verdeeld kunnen worden.

Comments are closed.