Competentiescan

Competentiescan “Kerndoelenproof onderzoekend en ondernemend leren”

Deze competentiescan kan ingevuld worden door deelnemers die reeds een training of workshop hebben bijgewoond.

Projectmatig werken vanuit onderzoeksvragen van leerlingen, vraagt om specifiek leerkrachtgedrag. Voor leerkrachten die met de leeromgevingen van Leskracht gaan werken, hebben we 17 competenties geformuleerd. Ingevulde competentiescans geven inzicht in de leerbehoefte van een individu en/of een team. Het invullen neemt ongeveer tien minuten in beslag. Nadat u de stelling gelezen hebt, kunt u één van de antwoorden aanvinken. Er is geen sprake van goed of fout. Wanneer er nog twijfel is over het beheersen van een competentie, kunt u het hokje open laten. De ingevulde scans worden anoniem verwerkt in een trainingsbehoefte-overzicht per school.

Stelling 1: De leerkracht dient vermogend te zijn zich te laten leiden door het proces wat zich afspeelt bij de leerlingen, met aandacht voor persoonlijke kwaliteiten, leerbehoeftes en leerstijlen.
WaarNiet waar
Stelling 2: De leerkracht is intrinsiek gemotiveerd het onderwijs aan te passen aan het digitale tijdperk waarin informatie met een vingerveeg voorradig is.
WaarNiet waar
Stelling 3: De leerkracht kan de controle over statisch leren van de hele groep transformeren naar gecontroleerd begeleiden van ieder kind in zijn eigen leerproces.
WaarNiet waar
Stelling 4: De leerkracht ziet samenhangend leren als een proces op zich waarin kinderen vanuit hun eigenwaarde, actief en betrokken gestimuleerd worden deel te nemen.
WaarNiet waar
Stelling 5: De leerkracht weet inter-persoonlijke doelen (vorm) van leerstof gerelateerde doelen (inhoud) te onderscheiden en beide aan te wenden in combinatie met elkaar.
WaarNiet waar
Stelling 6: De leerkracht geeft ruimte aan het creatieve denkproces en de meervoudige intelligenties van kinderen en stimuleert de kinderen om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
WaarNiet waar
Stelling 7: De leerkracht is bekend met de randvoorwaarden van coöperatief leren en de projectmatige stappen van onderzoekend en ondernemend leren.
WaarNiet waar
Stelling 8: De leerkracht realiseert zich dat de implementatie van onderzoekend en ondernemend leren een leerproces is voor de leerlingen en de leerkracht, waarbij beroep wordt gedaan op doorzettingsvermogen en geduld.
WaarNiet waar
Stelling 9: De leerkracht is zich er van bewust dat een geroutineerd klassenmanagement (met afspraken en regels) noodzakelijk is om het samenwerken in groepjes goed te coachen en te begeleiden.
WaarNiet waar
Stelling 10: De leerkracht weet verschillende didactische structuren in te zetten om de procesmatige stappen van het werkproces optimaal te doorlopen.
WaarNiet waar
Stelling 11: De leerkracht is voldoende onderlegd om vanuit zijn/haar professionaliteit te werken met de projectmatige vorm van onderzoekend en ondernemend leren.
WaarNiet waar
Stelling 12: De leerkracht heeft kennis van de vorm van communicatie als vertrekpunt en afsluiting voor het zelfstandig werken in groepsverband.
WaarNiet waar
Stelling 13: De leerkracht is in staat om leervragen van kinderen om te buigen naar goede onderzoeksvragen en deze te koppelen aan de kerndoelen.
WaarNiet waar
Stelling 14: De leerkracht is bekend met differentiatie en kan dit inzetten in het coöperatieve leerproces van onderzoekend en ondernemend leren.
WaarNiet waar
Stelling 15: De leerkracht voorziet de onderzoeksgroepjes tijdig van (digitaal) bronnenmateriaal, passend bij de onderzoeksvraag.
WaarNiet waar
Stelling 16: De leerkracht weet de logboekaantekeningen te benutten voor het positief beïnvloeden van het leerproces, zowel op individueel niveau als groepsniveau.
WaarNiet waar
Stelling 17: De leerkracht weet methodisch materiaal als bronnenmateriaal te gebruiken en past zijn/haar instructie aan op de inhoud van de onderzoeksvragen van de kinderen.
WaarNiet waar

Comments are closed.