Over ons

Sinds 2005 is Leskracht ontwikkelaar van innovatieve onderwijsproducten voor het primair onderwijs. Leskracht bestaat uit een team van enthousiaste onderwijsprofessionals met daarnaast een aantal geassocieerde trainers / consultants. Wil je één van ons bereiken? Kijk dan bij de contactgegevens.

astrid Timmermans

Oprichter Leskracht en product ontwikkelaar

Vanuit mijn ervaring als leerling, leerkracht, moeder en ondernemer zet ik me vanaf 2006 in om het onderwijs op een andere manier vorm te geven: uitdagend en motiverend onderwijs met aandacht voor verschillende talenten. Dankzij een stimuleringsprijs voor innovatie van het SBO en Nederland Kennisland, richtte ik in 2010 Leskracht op. Mijn onderzoekende en ontwerpende manier van werken resulteerde in een projectmatige aanpak waarin 7 fases doorlopen worden. Inmiddels werken door heel Nederland vele scholen vanuit deze visie en dat stimuleert mij om de bijbehorende leeromgevingen telkens aan te passen aan wat de toekomst van ons vraagt. Ondertussen maak ik onderdeel uit van een groeiend team van getalenteerde collega’s met passie voor onderwijs, wetenschap en technologie. Op naar de toekomst!
foto Astrid Timmermans
foto Tim Smit

Tim smit

Productinnovatie en ICT

Het onderwijs blijft intrigeren dankzij de dynamiek van intrinsiek gemotiveerde leerlingen en een altijd veranderende maatschappelijke informatiebehoefte. Hoe kan je nou faciliteiten realiseren waarmee leerlingen de ruimte krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen? En hoe kan je ervoor zorgen dat die ontwikkeling in lijn blijft met een maatschappij die in beweging is? En voor mij ligt daar de uitdaging: oplossingen bieden voor de onderwijsvraagstukken van nu en morgen.

rebecca hoetmer

Trainer en product support

Als leerkracht heb ik het voorrecht om bij Leskracht te werken. Als innovatief onderwijscentrum zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Leskracht daagt mij uit bewust, creatief en kritisch te handelen. ‘Dromen, durven, doen, delen en doorzetten’ sluit naadloos aan bij het karakter van Leskracht en (de weg naar) toekomstgericht onderwijs.

foto Rebecca Hoetmer
foto Liselotte Smit

liselotte smit

Consultancy en training

Kinderen in hun kracht zetten, dat vind ik het mooie van Leskracht. Projectmatig werken vanuit onderzoekend en ontwerpend leren, de leerlingen vertellen hun verhaal en wij volgen als coach. Vanuit inzicht en enthousiasme de doelen van taal en wereldoriëntatie verwerken in projecten waardoor de leerlingen niet eens meer doorhebben dat alles wat ze doen leren is!

Chantal zijp

Office manager

Als leerkracht in opleiding is het een eer om deel uit te mogen maken van een team dat zich bezighoudt met het onderwijs van vandaag en morgen. Het is inspirerend om achter de schermen mee te mogen denken over vernieuwingen en deze in de praktijk al in werkelijkheid te brengen. Leskracht zet me aan om na te denken over de mogelijkheden van het onderwijs en biedt mij de kans om mijn onderwijsvisie vorm te geven. 

Foto Chantal
foto peter te riele

Peter te riele

Consultancy en training

In Leskracht vind ik een bondgenoot om onderwijs leuker en zinvoller te maken. Mijn enthousiasme en expertise passen goed bij waar Leskracht voor staat: talent en passie naar boven halen, kindgericht en werken aan kennis, vaardigheden en persoonsontwikkeling. Worden wie je bent en wat je in je hebt!

Rina Monen

Consultancy en training

Ik vind het elke keer weer prachtig om te zien met hoeveel enthousiasme kinderen en volwassenen aan de slag gaan met Leskracht. Passend bij je persoonlijkheid jezelf verder ontwikkelen en ontdekken. Genieten van de talenten die je hebt en die talenten delen. Ontdekken dat je al die talenten samen kunt voegen en als groep een goed onderzoek kunt afronden. Het zelfvertrouwen van kinderen zien groeien. Dat is wat voor mij belangrijk is en dat is waar Leskracht voor staat: Ruimte om jezelf te mogen zijn.
foto Rina Monen
foto Melanie Hoetmer

melanie hoetmer

Product ontwikkeling en training

MSc Neurowetenschappen en Cognitie, tekenaar en trainer bij Leskracht. Melanie’s affiniteit met kinderen in combinatie met haar studie op het gebied van hersenontwikkeling, heeft ertoe geleid dat zij het kindmateriaal van de verschillende producten illustreert. De afbeeldingen zijn betekenisvol, functioneel en aangepast aan de psychologische ontwikkelingskenmerken van de verschillende doelgroepen.

hinke richtsje miedema

Training

‘Als leerkracht ben ik enthousiast over zowel Leskracht, Spectrumbox en Meloo. Op de basisschool waar ik werk hebben we gezocht naar een manier van werken die past bij onze visie: de Building Learning Power. Leskracht biedt ons veel mogelijkheden om het proces van ‘leren leren’ en het trainen van je leerspieren te ontwikkelen. Het is een methode die voor mij als leerkracht inspirerend werkt. Geen strak omlijnde jaarprogramma’s, maar met de kinderen nieuwsgierig aan een onderzoeksvraag werken. Werken met Leskracht biedt alle kinderen de mogelijkheid om hun talent te ontplooien.

Ook hebben we op onze school Meloo geïmplementeerd. Meloo biedt een digitale omgeving voor leerkracht, leerling en ouders waar het onderwijs van de toekomst behoefte aan heeft.

Met mijn enthousiasme en ervaring draag ik graag een steentje bij binnen het team van Leskracht. Wie weet ontmoeten we elkaar!

Hinke Richtsje Miedema

annemieke bruinier

Training

Als leerkracht ben ik niet alleen bezig met goed onderwijs maar ook mijzelf scherp houden met de nieuwste en laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Leskracht biedt mij de ruimte om samen met mijn Leskracht collega’s deelgenoot te zijn in deze onderwijsontwikkelingen.

Ik vind het belangrijk dat een kind ieder op zijn/haar eigen manier/tempo zich kan ontwikkelen . Met Leskracht zijn de kinderen op een leuke en leerzame manier bezig met verschillende thema’s en allerlei vakgebieden tegelijkertijd. Elke keer ben ik positief verrast, hoeveel de kinderen van elkaar kunnen leren en vooral hoeveel zij leren van het zelf op onderzoek gaan naar datgene wat hen interesseert.
Naast de kinderen vind ik het ook belangrijk om leerkracht collega’s enthousiast te krijgen voor Leskracht want een enthousiaste leerkracht zal nog meer enthousiasme van de kinderen ontvangen en dit versterkt iedereen!

Contact

  • De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag
  • info@leskracht.nl
  • +31 229 840618
  • Nieuwsbrief
×

Winkelmand