THEMATISCH WERKEN

De W&T Leskracht-aanpak is een procesgeoriënteerde onderwijsdidactiek waarbij kinderen, naast het ontwikkelen van kennis, worden verleid om vragen te stellen, samen te werken en het geleerde op uiteenlopende wijze te presenteren. Binnen de schoolbrede wereldoriëntatie thema’s worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.

wereldoriëntatie
in samenhang

Binnen de Leskracht-thema’s zijn de SLO kerndoelen en TULE van digitale geletterdheid, wereldoriëntatie, beeldende vorming, drama en taalvorming geïntegreerd:

  • Mens en samenleving
  • Natuur en techniek
  • Ruimte
  • Tijd
  • Beeldend vormingsonderwijs
  • Drama
  • Taal (m.u.v. spelling)
  • Digitale geletterdheid

Het thematisch werken met de meerjarencyclus zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij de thema’s per bouw op een passend niveau worden aangeboden.

meerjarencyclus

De meerjarencyclus kent zes schoolbrede thema’s. Ieder thema is onderverdeeld in drie subthema’s, waardoor er per bouw, ieder jaar een gevarieerd projectaanbod ontstaat.

In de thematische indeling is rekening gehouden met gebruikelijke periodes, vakanties, en feesten waar een basisschool veelal rekening mee houdt. Door het werken met een dergelijke opzet krijgen leerlingen het aanbod in een rijke context aangeboden.
coöperatief leren in beeld

EEN JAAR UIT DE CYCLUS..