THEMATISCH WERKEN

Met wereldoriëntatie als speelveld, wordt er door middel van thematisch werken samenhang gecreëerd. Binnen schoolbrede thema’s leren leerlingen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid over de wereld om hen heen.
domeinen wereldoriëntatie symbolen

wereldoriëntatie

Met inzet van de Leskracht-thema’s zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier domeinen van wereldoriëntatie (SLO) afgedekt:

  • Mens en samenleving
  • Natuur en techniek
  • Ruimte
  • Tijd

Het thematisch werken met de meerjarencyclus zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij de thema’s per bouw op een passend niveau worden aangeboden.

meerjarencyclus

De meerjarencyclus kent zes schoolbrede thema’s. Ieder thema is onderverdeeld in drie subthema’s, waardoor er per bouw, ieder jaar een gevarieerd projectaanbod ontstaat.

In de thematische indeling is rekening gehouden met gebruikelijke periodes, vakanties, en feesten waar een basisschool veelal rekening mee houdt. Door het werken met een dergelijke opzet krijgen leerlingen het aanbod in een rijke context aangeboden.
coöperatief leren in beeld

EEN JAAR UIT DE CYCLUS..