TRAININGEN

DE SKILLSFACTORY: HET TRAININGEN- EN INSPIRATIECENTRUM

TRAININGSAANBOD

De Skillsfactory is het trainingen- en inspiratiecentrum voor het nieuwe leren. We werken met en voor onderwijsprofessionals, schoolteams en onderwijs gerelateerde organisaties. Naast een breed scala aan trainingen en workshops, begeleiden wij ook verandertrajecten op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (W&T-onderwijs), coöperatief werken, toekomstgerichte (21e-eeuwse) vaardigheden en bewegend leren. De missie van de Skillsfactory is om een vraaggericht aanbod praktisch te realiseren met als doel om kennisdeling te stimuleren tussen onderwijsprofessionals.

onderwijsvernieuwing in de skillsfactory

Komende trainingen

Vergroot je Leskracht-studiedag 2024

Digitaal portfolio Meloo

Kinderboekenweek 2023

Webinar kennismaken met Leskracht

Presentatie Kleuterstof

Workshop Close reading

Webinar digitaal portfolio: waarom eigenlijk?!

Presentatie Taalmodule

Voor leskrachtscholen

Verdiepingsuurtjes
Regenboog Wereldkist

Verdiepingsuurtjes Spectrumbox

Starttraining nieuwe leerkrachten

Aanvraag formulier

Wil je een training op locatie? Vul onderstaande gegevens in en wij nemen contact met je op.