TRAININGEN

DE SKILLSFACTORY: HET TRAININGEN- EN INSPIRATIECENTRUM

TRAININGSAANBOD

De Skillsfactory is het trainingen- en inspiratiecentrum voor het nieuwe leren. We werken met en voor onderwijsprofessionals, schoolteams en onderwijs gerelateerde organisaties. Naast een breed scala aan trainingen en workshops, begeleiden wij ook verandertrajecten op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (W&T-onderwijs), coöperatief werken, toekomstgerichte (21e-eeuwse) vaardigheden en bewegend leren. De missie van de Skillsfactory is om een vraaggericht aanbod praktisch te realiseren met als doel om kennisdeling te stimuleren tussen onderwijsprofessionals.

De volgende categorieën van trainingen en workshops bieden wij aan:

onderzoekend leren

Meloo trainingen

trainingen voor leskracht klantscholen

praktische workshops

Mindmappen en Conceptmappen

Mindmappen is een geschikte techniek om naast het ontwikkelen en onthouden van kennis tegelijkertijd actief aan de slag te gaan met ordenen, nadenken, vergelijken, analyseren, creëren en oplossingen bedenken.

Ruimte voor talentontwikkeling

Verschillende inzichten op het gebied van talentontwikkeling, metacognities en meervoudige intelligentie worden gecombineerd met als doel om met elkaars mogelijkheden te verkennen voor bruikbare toepassingen en werkvormen.

Bewegend leren

In deze werksessie gaan we ons brein activeren door middel van beweging. Je ondervindt wat de verschillende effecten zijn van bewegend leren in de klas.