TRAININGEN

DE SKILLSFACTORY: HET TRAININGEN- EN INSPIRATIECENTRUM

TRAININGSAANBOD

De Skillsfactory is het trainingen- en inspiratiecentrum voor het nieuwe leren. We werken met en voor onderwijsprofessionals, schoolteams en onderwijs gerelateerde organisaties. Naast een breed scala aan trainingen en workshops, begeleiden wij ook verandertrajecten op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (W&T-onderwijs), coöperatief werken, toekomstgerichte (21e-eeuwse) vaardigheden en bewegend leren. De missie van de Skillsfactory is om een vraaggericht aanbod praktisch te realiseren met als doel om kennisdeling te stimuleren tussen onderwijsprofessionals.

De volgende categorieën van trainingen en workshops bieden wij aan:

Trainingen & workshops

COOL-training

Creativiteitsbevordering loopt als een rode draad door deze COOL- training waarin we de 7 stappen van onderzoekend en ontwerpend leren doorlopen. Tijdens de training ervaar je hoe het onderwijsaanbod op…

Kerndoelenbewust onderwijs

In deze workshop duiken we in de inhoudelijke bedoeling van het onderwijs, namelijk het curriculum met kerndoelen en tussenleerdoelen. Want als je een helder beeld hebt van de leerstofdoelen over…

Workshop Denkvragen stellen

Stel je voor dat jouw leerlingen hun verwondering en/of nieuwsgierigheid om kunnen zetten in motivatie, betrokkenheid en actief leren. Dat ze verbaasd, creatief, kritisch of ondernemend kunnen zijn, op onderzoek…

Effectief leesonderwijs

De noodklok blijft luiden: er wordt te weinig gelezen en de leesvaardigheid van onze leerlingen is niet goed genoeg. Eén van de redenen hiervoor heeft te maken met de digitalisering…

Close reading

Herken je dat? Je geeft wekelijks lessen begrijpend lezen en de kinderen kunnen de aangeleerde routines uit hun hoofd opdreunen. Toch valt het je op dat de meeste kinderen niet…

Kleuters: onderzoekers in de dop

De aangeboren nieuwsgierigheid maakt van iedere kleuter een wetenschapper: ze verkruimelen koekjes tot minuscule deeltjes, proberen schaduw te vangen en een slak te temmen met bloemblaadjes. Bij onderzoekend en ontwerpend…

Bewegend leren

Neem je methodeboeken met automatiserings- en herhalingslessen maar mee: wij laten jou en de kinderen niet (te lang) zitten! Tijdens deze workshop zetten we een deel van de lessen om…

Onderzoekend en ontwerpend leren

Een onderzoeksvraag, van een leerling is het beste differentiatiemiddel dat er is! Maar leren kinderen dan wel genoeg? Dit is de centrale vraag van creatief, onderzoekend en ontwerpend leren (W&T-onderwijs).…

Meloo portfolio presentaties

trainingen voor leskracht klantscholen

Op aanvraag in te boeken

Mindmappen en Conceptmappen

Mindmappen is een geschikte techniek om naast het ontwikkelen en onthouden van kennis tegelijkertijd actief aan de slag te gaan met ordenen, nadenken, vergelijken, analyseren, creëren en oplossingen bedenken.

Ruimte voor talentontwikkeling

Verschillende inzichten op het gebied van talentontwikkeling, metacognities en meervoudige intelligentie worden gecombineerd met als doel om met elkaars mogelijkheden te verkennen voor bruikbare toepassingen en werkvormen.