VISIE

onderwijsvernieuwing en onderwijsvisie

visie op Toekomstgericht Onderwijs

In een wereld waarin informatie met een vingerveeg voorradig is, mag je verwachten dat toekomstgericht onderwijs inzet op digitale mogelijkheden. Tegelijkertijd is het van essentieel belang om binnen een betekenisvolle en levensechte omgeving aandacht te besteden aan houding, vaardigheden, denkwijzen en basale kennis. Binnen de digitale en tastbare leeromgevingen van Leskracht leren kinderen in een coöperatieve setting door leerkracht geleide instructies, uitdagende werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en eigen ervaringen.

strategie

Leskracht heeft haar onderwijsvisie vertaald in een projectmatige aanpak die aansluit op de ontwikkeling van een grote diversiteit aan leerlingen. Omdat er niet één universele beste werkwijze is voor alle kinderen uit de klas, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling.

projectmatig werken vanuit thema's

De randvoorwaarden van coöperatief en projectmatig werken lopen als een rode draad door onze aanpak die op eigentijdse wijze is vertaald in twee digitale en tastbare leeromgevingen: de Regenboog Wereldkist voor groep 3 t/m 6 en Spectrumbox voor groep 6 t/m 8. Op de digitale leeromgevingen wordt de doorgaande leerlijn van alle leerinhouden van Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd weergegeven binnen samenhangende deelthema’s die per project door de leerkracht geselecteerd worden. Met een paar muisklikken staan de doelen, tools en bronnen van het gekozen thema klaar. De eerste fase van onderzoekend leren kan direct opgestart worden in de klas. De projectmatige aanpak van Leskracht wordt als werkwijze vanaf 2020 verplicht gesteld. We hebben het hier over Wetenschap & Technologie onderwijs: een onderzoekende en ontwerpende manier van leren (learning by inquiry and design) waarbij houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld worden.
×

Winkelmand