VOOR DE HELE SCHOOL

LEEROMGEVINGEN

TASTBAAR & ONLINE

De leeromgevingen van Leskracht bestaan uit tastbaar en online gereedschap. Doordat de leeromgevingen volledig op elkaar afgestemd zijn, verloopt de overstap naar een volgende bouw natuurlijk. Kleuterstof, Regenboog Wereldkist en Spectrumbox worden geleverd als een compleet pakket. Uitvoering en stijl van de onderdelen zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen, maar de basis blijft hetzelfde: de werkwijze van Leskracht.

doorgaande lijn & SCHOOLBREED

Met inzet van Kleuterstof, Regenboog Wereldkist en Spectrumbox werk je schoolbreed aan dezelfde thema’s. Met gebruik van de twee- en driejarencyclus zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier de domeinen (Mens & Samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte, Tijd) van wereldoriëntatie afgedekt. De thematische indeling van Leskracht zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij kennis wordt gestapeld.

training, begeleiding en consultancy

Onderzoekend leren vraagt om een verandering van het gedrag van de leerkracht. Daarvoor is het van belang dat leerkrachten worden begeleid bij de implementatie van de manier van werken en het gebruik van materiaal. Dit is een doorlopend proces met onder andere:
 • Een online module
 • Een projectvoorbereiding per bouw
 • Begeleiding op de werkvloer

KLEUTERSTOF

Kleuterstof is ontwikkeld voor de onderbouw (groep 1 en 2). De materialen en richtlijnen van Kleuterstof helpen jou en de kinderen om samen een krachtige speelleeromgeving op te bouwen, met activiteiten die spannend, sociaal, creatief en uitdagend zijn. De leeromgeving is inclusief:

 • Bij ieder thema suggesties voor invulling van Proeftuintjes (onderzoek- en ontwerphoeken)
 • Digitale kennisbank (bronnenmateriaal)
 • Kaartset basisemoties
 • Handpop Zefie
 • Zelfie SEO gesprekskaarten
 • Geen leskist maar een gefaseerd leerproces
 • Instructiefilmpjes per fase
 • Ruim 70 thematische voorwerpen
 • Online omgeving
 • Whiteboard met thematische woordenschat-magneten
 • Alle SLO-leergebieden voor het jonge kind
kleuterstof logo
Speelleeromgeving Kleuterstof
Regenboog Wereldkist logo

REGENBOOG WERELDKIST

De Regenboog Wereldkist is ontwikkeld voor de middenbouw (groep 3 t/m 5). Het materiaal en de werkwijze van de Regenboog Wereldkist is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 3. De leeromgeving is inclusief:
 • Digitale kennisbank (bronnenmateriaal)
 • Gedragsverwachtingen voor coöperatief leren
 • Geen leskist maar een gefaseerd leerproces
 • Stappenplannen voor het aanleren van algemene vaardigheden, presentatievormen en creatieve werkstukken (meta-cognitie)
 • Instructiefilmpjes per fase
 • Logboekformulieren per fase (taal)
 • Meer dan 100 thematische voorwerpen
 • Online omgeving
 • Volledig kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie in de middenbouw (Mens & samenleving, Natuur & techniek, Ruimte, Tijd)
 • Whiteboards als visuele ondersteuning van het proces

SPECTRUMBOX

De Spectrumbox is ontwikkeld voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8). Het materiaal en de werkwijze is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 5. De leeromgeving is inclusief:
 • 110 informatiekaarten bij TULE-doelen (wereldoriëntatie)
 • Digitale kennisbank (bronnenmateriaal)
 • Gedragsverwachtingen voor coöperatief leren
 • Gefaseerd leerproces inclusief instructiefilmpjes per fase
 • Logboekformulieren per fase (taal)
 • Online omgeving
 • Projectbord als visuele ondersteuning van het proces
 • Stappenplannen voor het aanleren van algemene vaardigheden, presentatievormen en creatieve werkstukken (meta-cognitie)
 • Volledig kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie in de bovenbouw (Mens & samenleving, Natuur & techniek, Ruimte, Tijd)
spectrumbox logo groot
Spectrumbox in beeld