wereldoriëntatie

W&T-onderwijs CONCREET GEMAAKT

onderzoekend leren

Met de Leskracht-aanpak worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren uitgerold. De leerinhouden van wereldoriëntatie vormen de basis voor een thematisch speelveld, waarbinnen kinderen hun kennis ontwikkelen en hun eigen onderzoeksvragen (leren) stellen. Het veelzijdige, fysieke gereedschap en de digitale bibliotheek geven goede handvatten om te differentiëren op basis van leerbehoefte.

voor de hele school

De leeromgevingen van Leskracht bestaan uit tastbaar en online gereedschap. Het materiaal is per bouw aangepast aan de psychologische en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Doordat de leeromgevingen volledig op elkaar afgestemd zijn, verloopt de overstap naar een volgende bouw natuurlijk. 

  • Kleuterstof (Onderbouw)
  • Regenboog Wereldkist (Middenbouw)
  • Spectrumbox (Bovenbouw)

KENNISMAKING

Wil je kennismaken met de Leskracht-aanpak van wetenschap & technologie (W&T) onderwijs? Dan is onze presentatie online of op locatie wat voor jou. Je wordt meegenomen in de 7 stappen van onderzoekend leren en hoe zich dat praktisch verhoudt binnen het onderwijsaanbod. De werkwijze inclusief de bijbehorende materialen die deze middag worden gepresenteerd, wordt door heel Nederland als Best practice uitgerold. Tijdens de presentatie is volop gelegenheid om vragen te stellen en de materialen te bekijken.

Meloo is een product van Leskracht en wij zijn te bereiken via: